Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Verdenstrommen / The World Drum Project - "Erfaringer og Tanker" av Morten Wolf Storeide

White Cougar og Morten Wolf Storeide
Verdenstromma 
"Erfaringer og tanker etter snart ni års ferd"
av
Morten Wolf Storeide


Vi kontaktet Morten Wolf Storeide med ønske om at han kunne skrive
noen ord om verdenstrommen for oss. Verdenstrommen er et prosjekt
han har holdt på med i mange år nå. Vi er utrolig glad for at han deler
sin erfaring med oss og for at har sendt med mange bilder fra en
verdensomfattende reise. Vi overlater nå ordene til Morten, som med
det er vår første gjesteskribent på bloggen....God lesning !

Reisen som nettopp har begynt
Hvor skal jeg begynne hvis det ikke er ved begynnelsen eller ved 
slutten? Reisen har egentlig bare såvidt begynt, og den er langt i fra 
slutt, så jeg starter der vi er idag med tanker og betraktninger, 
erfaringer og tilbakemeldinger fra en så langt snart ni årig global 
reise. Men veldig kort først for de som ikke måtte kjenne til 
Verdenstromma, eller The World Drum Project som det heter på 
engelsk.
Prosjektet The World Drum Project kom til etter en visjon 
av WhiteCougar, og selve Verdenstromma som ble til, er manifestasjonen 
av visjonen, og prosjektet startet opp 21 oktober 2006 foran Stortinget i 
Oslo. Tromma er ment å reise rundt i verden for å sette fokus på all 
forurensning, forgiftning og ødeleggelse av Moder Jord og hennes 
mangfold som menneskeskapte prosjekter og utvikling  forårsaker. 
Håpet er at fokuset blir å så tankefrø om at det er mulig å utvikle og 
skape en bærekraftig utvikling og en fremtid hvor samskapelse og 
samarbeid til felles beste blir de bærende krefter.


Samtidig har prosjektet utviklet seg til å bli ett fredsprosjekt i like stor 
grad som miljøprosjekt, og de går hånd i hånd. Vi trenger fred 
for å skape ett bedre miljø. Verdenstromma har så langt besøkt over 
630 ulike steder i ulike deler av verden fordelt på alle kontinenter, 
men hvor mange titusner eller hundretusner av mennesker som har 
deltatt, holdt i, spillt og bedt med Verdenstromma, det har vi ingen 
anelse om. Men det er mange, veldig mange og det blir fler. 
Verdenstrommas reise fortsetter....


Så etter snart ni år med koordiering av reisa er det selvsagt mange 
erfaringer og tanker som er gjort, noe av dette forsøker jeg å sette
ord på her:

Ydmykhet.
Det første som slår meg er ydmykhet - ydmykhet overfor alle de 
gode fantastiske menneskene over hele kloden som så langt har tatt 
del i Verdenstrommas reise og fyllt "Henne" med bønn, kjærlighet, 
healing, håp og gode tanker.
Ydmykhet over alle de tilbakemeldinger om fantastiske opplevelser 
mennesker har hatt, hvordan de har blitt berørt og hvordan det har 
endret livet for mange.
Ydmykhet overfor alle de gaver som er gitt til Verdenstromma. 
Deler av dette er tatt vare på av ett museum i Canada, resten blir 
trygt og forsvarlig oppbevart til den dagen det er klart for utstilling.
Ydmykhet fordi det er et faktum at uten alle disse menneskene ville 
aldri denne fantastiske reisen funnet sted. En reise som foregår 
på tvers av religioner, politikk, landegrenser og menneskeskapte 
begrensninger, på tvers av kulturer og status. Fra land til land, fra 
folk til folk, fra hånd til hånd, med en rotfestet kjærlighet til 
naturen og troen på livet. Jeg føler ydmykhet overfor alle de 
mennesker som med åpent hjerte så langt har bidratt til denne 
reisen, og jeg føler ydmykhet når jeg ser og vet at reisen fortsetter 
med å krysse grenser, møte nye kulturer og mennesker og ikke lar seg 
stoppe av noen barrierer.

Mange berører Verdenstromma

Kjærlighet
Jeg erfarer en enorm kjærlighet. Hver gang jeg selv er så heldig å møte 
Verdenstromma igjen er det følelesen av en voksende kjærlighet 
som fyller meg. Kjærlighet som strømmer ut fra Verdenstromma, 
kjærlighet som er tilført fra mennesker over hele verden. Fra deres 
hjerte til Verdenstrommas hjerte. Dette hjerte er felles for oss alle og 
rytmen er hjerterytmen til selve livet.
Selv om vår verden idag har store forskjeller i kultur, religion, politikk, 
status og er begrenset av menneskeskapte grenser, så er kjærligheten 
grenseløs og ubetinget og hever seg over alle menneskeskapte rammer.
Det er kjærligheten til livet og naturen som binder oss sammen,
uavhengig av hvem vi er, hva vi er eller hvor vi kommer fra.

Alle tilbakemeldinger vi har fått gjennom årene som har gått så langt,
kan sammenfattes til at det er noe grunnleggende som rører seg i oss
uansett hvor i verden vi befinner oss og som har skapt ett nettverk
og samhold over alle grenser. Jeg vil beskrive det som selve livets
essens - kjærlighet. Kjærlighet, frøet til alt liv, til samspill og sam-
skapelse. En universell kraft som rører seg dypt inne i oss alle og som
gir oss håp om at vi kan endre vår destruktive veg og bevege oss mot 
samarbeid og samskapelse til det beste for fellesskapet og en bærekraftig 
jord.


Baksiden til Verdenstromma

Glede
Det tredje som slår meg er glede. Glede over at en slik enkel visjonen om 
at ei tromme som skal deles og forene faktisk finner sted, lever og 
tar tak i selve røttene i menneskenes tilværelse. Glede over å se at til 
tross for all krig, terror, vold, miljøforurensning og forgiftning vi 
mennesker har skapt, så gir vi ikke opp. Det er håp, det er muligheter og
vi har ressursene til å endre vårt levesett til det beste for felleskapet og
den lille organismen i det store universet, som vi kaller Moder Jord.

Moder Jord er det rette ordet, siden hun føder og gir oss alt hva vi
mennesker har behov for, og dette gjør hun i samskapelse med Fader Sol
som gir henne den energi og varme hun trenger for å føde. Dette er et
samspill i likhet med kvinne og mann som skaper nytt liv gjennom
forening og fødsel. Og når menneskets livssyklus er over, så er det vi, 
de fallne, som går tilbake til Moder Jord og blir til næring for ny vekst 
og nytt liv. Samspill og samskapelse genereer vekst for fellesskapet i 
motsetning til selvberikelse og grådighet som tilkommer gjennom 
egoistiske handlinger.

Deltakere som danser

Stolthet
Det fjerde jeg erfarer og føler er stolthet. Stolthet fordi dette prosjektet
har overlevd, vokser og lever videre nesten helt uten tilføring av 
penger. Det er idealisme og hjertevarme som i hovedsak driver prosjektet 
fremover. Men det er nå slik at vårt samfunn i dag er basert på at varer 
og tjenester koster penger, og ja, det koster å sende Verdenstromma 
rundt. Fra Filippinene til Republikken Tuva, Fra Canada til Sør-Afrika, 
Fra Australia til USA og over alle grenser i Europa til Sør-Amerika.
Hvordan går det da til at Verdenstrommas reise fortsatt lever og at den år
etter år forflytter seg over hele vår klode? Jeg skrev at prosjektet lever 
nesten helt uten tilføring av penger, og det nesten består av donasjoner. 
Det blir gitt donasjoner ved hvert enkelt sted hvor Verdenstromma blir 
tatt hånd om av et vertskap. Donasjoner som skal sørge for at 
Verdenstromma kan sendes eller fraktes til neste sted og vertskap et eller 
annet sted i verden.

Fra republikken Tuva

Med i denne sammenheng skjer det også noe annet og ikke mindre
fantastisk. Når donasjoner blir gitt og Verdenstromma sendes videre, så
blir det så godt som hver eneste gang penger til overs. Jeg glemmer
aldri første gang vi fikk henvendelse fra et vertskap med spørsmål om
vårt kontonummer slik at de kunne sende det overskytende til prosjektet.
Og vi var litt stolte da vi kunne si at: "prosjektet har ingen konto, det er
ingen penger. Men det dere kan gjøre er å gi overskuddet til en lokal
hjelpeorganisasjon etter deres ønske". Og slik ble det, slik er det og
slik skal det være. Aldri de kjempestore summene, men alle monner drar
og det gleder oss stort at prosjektet kan bidra lokalt der hvor
Verdenstromma har vært i tillegg til de frø som såes i menneskene som
deltar og møter opp når Verdenstromma kommer.

La meg også da fortelle at prosjektet har fått tilbud om sponsing fra store
selskap. Vi sa takk, men nei takk. Hvorfor gjorde vi det, ville det ikke
vært behagelig å ha penger på konto? Vi sa nei fordi vi er overbevist om at
hvis vi slipper markedskreftene og kapitalismen inn i dette grasrotprosjektet, 
så vil hele grunnmuren og fundamentet falle sammen og prosjektet dør fra å 
være et levende forenende vesen for og av mennesker til å bli en vare i et 
stort spill. Dette ville vi ikke, dette vil vi fortsatt ikke og vi kommer ikke til 
å la skje.

Sang, musikk, dans, lukt og vind
Det er ikke bare kjærlighet som fyller Verdenstromma.
Verdenstromma er nærmest som ett overflødighetshorn. Det er fyllt opp
av godhet og skaperglede fra en hel verden gjennom bidrag av ulik art.
Når du holder Verdenstromma i dine hender og lar deg berøre så velter
det ut sang og chanting, dans og bevegelse, musikk og rytmer, og ikke
minst lukter.
Lukter og vinder fra alle verdens hjørner. Gode lukter som beveger seg
med vindene. Lukter av natur, krydder, mennesker, dyr, hav og luft.
De berører våre sanser og fyller hele vår kropp og bevissthet. Det skaper
viberasjoner gjennom livets og universets usynlige strenger, kobler
sammen nettverket og skaper forening. Og det er det vi trenger, forening.
Uansett hvordan vi vrir og vender på hvor vi kommer fra, hvilken
religion, hvilken politikk eller hvilken kultur vi tilhører, så er vi til
syvende og sist alle bare mennesker. Så la den universelle sangen og
dansen fylle deg og la deg bli en del av menneskeheten som er en liten
del av det store universet. La harmonien og kjærlighetens hjerteslag bli
rytmen som ledes med vinden til en felles forståelse av vår rolle i det
store samspillet.Beskyttelse.
Jeg kan ikke annet enn å tenke beskyttelse, men hva mener jeg med det?
Jeg tror at Verdenstromma er beskyttet av kjærlighet og hjertevarme.
Hvorfor nevner jeg dette?
I snart ni år har Verdenstromma vært på reise. Hun har krysset grenser og
kulturer, vekslet mellom store klimatiske forhold.
Vandret fra hjemløse til statsledere, fra opphold i små samlinger ute
i naturen til utfordrende opplevelser i storbyer og politisk hardt pressede
områder.
Hun har vært utsatt for forsøk på korrupsjon.
Hun har blitt tatt i både arrest og blitt satt i karantene.
Hun er forsøkt å bli destruert og tvunget til stillhet.
Hun har reist mer enn de fleste i nære og fjerne strøk, men syk har Hun
har ikke blitt såret. Hun har ikke blitt, skadet. Hun har ikke mistet hjerte-
rytmen. Gammel som ung har håndtert Henne, Hun har blitt banket på og
tatt på, danset med og trommet på, fraktet og håndtert I fly, i tog, i bil, i
buss og trikk, men Hun er fortsatt her, like hel, sterkere enn noensinne og
driver fremover, båret av kjærlighet og hjertevarme.

Seremoni Eureka Springs
Beskyttelse - Swan gifted feathers
Teknologi
Verdenstromma er organisk, levende og skapt av godt håndtverk. Hun
lever og trenger omsorg og kjærlighet lik alle andre levende vesen,
og Hun deler gledelig av den overflod Hun får av dette fra hele verden.
Hun er natur, vi er natur. Naturen er alt og alt er natur.
Men dette prosjektet kan ikke nevnes uten at vi også uttrykker en takk
til teknologien. For det er takket være teknologien det er mulig å sitt inne
i de dype østlandske skoger og koordinere Verdenstrommas reise og ha
direkte kontakt med vertskap og hele vår globale familie.
Takket være teknologien kan vi raskt komme i kontakt og kommunisere
når det er nødvendig.

Seremoni Stupa

Teknologien er tross alt et samspill mellom oss mennesker og naturens
ressurser. Vi kan ikke stoppe utviklingen, men vi kan endre den vegen
den tar og hvordan vi bruker den. La oss igjen lære av historien og bruke
teknologien på noe som er nyttig, bærekraftig og samskapende.

Unger, tenåringer, voksne og gamle
Verdenstromma har gjennom sin reise stadig utvidet sitt publikum, fra
i starten å være part i voksnes sammenkomster, til å bli en budbringer
til gamlehjem. barnehager, skoler og universitet. Alle kan delta, alle
bør få muligheten til å delta og ingen alder i noen retning bør
eller skal settes utenfor. Verdenstromma er til for alle og tilhører alle.
Det er utrolig gledelig at stadig fler vertskap nå i tillegg til å holde
seremonier også tar Verdenstromma med seg til skoler og barnehager,
universiteter og offentlige bygninger. Hun presenteres på festivaler og
i organisajoner, og overalt Hun kommer blir hun møtt med hjertevarme
og glede. Finnes det noe viktigere i verden i dag enn å spre glede,
kjærlighet og et budskap om fred? Fred mellom mennesker og fred
mellom mennesker og natur.

Fra en seremoni

En hellig gjenstand
Verdenstromma har på sin reise utviklet seg til å bli betraktet som en
hellig gjenstand. I begynnelsen følte jeg personlig at dette ikke var
riktig, da det ofte er slik at hellige gjenstander kun kan benyttes eller
røres av noen få "utvalgte". Men selve fundamentet i prosjektet om at
dette var av mennesker for mennesker var så sterkt at det sammen med
informasjon tydelig kom frem at Verdenstromma, Hun tilhører alle.
Hun kan berøres av alle, Hun kan spilles på av alle og Hun kan bes
med av alle.

En hellig gjenstand

Og det er både gledelig og rørende å se hvordan Hun vandrer fra
uteliggere til hellige, fra barn til gammel, fra handikappede til fullt
fungerende, fra religøse til ikke troende, fra håndtverker til direktør,
fra politiker til kunstner. Ingen grenser eller begrensninger.
Alle er vi mennesker og alle trenger vi omsorg og kjærlighet, og det
skal deles ubetinget.

Det ble veldig tidlig laget et dekke til selve Verdenstromma som
beskytter selve overflaten under transport. Dette dekke er laget av 
skinn og har fått flettet inn Verdenstrommas symbol. I dag er det bare 
helt fantastisk å ta dette skinnet i sine hender, holde det og virkelig 
føle alt av kjærlighet og glede som er lagt inn i det gjennom at 
mennesker over hele verden har skrevet og tegnet på skinnet, på begge 
sider.
De eldste skriveriene svinner sakte hen og blir en del av skinnet og
forblir en del av skinnets ånd, mens nye skriverier tilføres hele tiden og
sammen skaper de en levende kulturhistorisk gjenstand.
På samme måte som Verdenstromma selv hele tiden blir tilført
kjærlighet fra nye mennesker som holder Henne, spiller på Henne og
ber med Henne. Når du tar del i Verdentromma tar du også del i alt som
har vært og alt som skal komme, og alt forenes.

Definisjonen av ordet Hellig er: "Hellig betyr å være i forbindelse med
guder på en måte som sprenger erfaringsrammene vi har i dagliglivet"
Og ja, Verdenstromma sprenger erfaringsrammene vi har i dagliglivet
og er hellig, dekket Hennes er hellig. Hellig på en måte som er 
tilgjengelig for alle. Hellig fordi hun er tilgjengelig for alle. Hellig fordi 
det skaper forbindelse med det "guddommelige" i oss selv og naturen - 
kjærligheten - essensen til alt liv.

En hellig gjenstand
Nytter det?
Mange ganger så langt i Verdenstrommas historie har jeg fått høre: "er
det noe vits å drive med dette? "Nytter det egentlig å sende ei tromme
rundt?" "Trur du detta kommer til hjelpe og gjøre noen forskjell liksom?"
"Detta er jo bare fjas og bortkastet tid!" osv osv....
Men etter nå snart ni års reise, kan vi si: Det nytter, det gjør en forskjell,
det skaper endring, det skaper samhold og det skaper håp. Verdens-
tromma har som tidligere nwvnt besøkt alle mulige folk og kulturer, har
vært i parlamenter og høyesterett, og hver gang Verdenstromma møter
nye mennesker såes det et nytt frø.
Slik er det vel også at disse frøene har blit fraktet med vinden og stadig
fler kontakter oss for å få ta del i reisen og ber om at Verdenstromma
kommer til dem.


Filippinene - klargjøring til seremoni

Tuvas president og Kenin Lopsan

Gjennom årene har vi mottatt mengder med nedskrevne opplevelser fra
mennesker som har deltatt i seremonier rundt om i verden. Tusenvis
med foto og store mengder video, tegninger, dikt, sanger med mye
annet, og alt handler om Verdenstromma. Jeg blir rørt og varm om hjerte
bare ved tanken.
Det er mange tanker om hva vi kan gjøre med dette og alt annet som vi har
mottatt. Hvordan vi skal gjøre det veit vi ikke ennå, men at det på ett eller
annet vis skal gjøres offentlig tilgjengelig, det er sikkert.
For å gi et lite innblikk i hva mennesker opplever i møte med Verdens-
tromma, legger jeg ved noen tilbakemeldinger fra ulike hold.


"The six religions meet"
Gaiakonferansen i Australia

Her er noen få uttalelser fra mennesker som har deltatt:


“The ceremony was attended by approximately 100 individuals who were all experienced shamanic practitioners and members of our society. 
The group included individuals from all over the United States, Europe, and Asia. 
We were delighted to have a shaman from Nepal, a Rinpoche from Tibet and a wisdom elder from the Crow People of Montana with us during this ceremony.
Our experience with The World Drum during this week was inspiring. It leads us to believe that individuals and small groups of individuals who are inspired by authentic “heart-based” intentions can change the course of human actions on our planet. Working in cooperation with the Mother Earth and with the Earth changing energies that have existed since antiquity, we can find hope within our hearts that the Mother Earth will remain a wondrous home for our descendents for generations to come. May the work of The World Drum Project contribute to changes that will provide our grandchildren (for countless generations to come) a beautiful place to live in harmony with the "forces of nature" and the great Mother Earth.”
“LIGHT ON THE PATH” Menla Mountain Retreat, Catskill Mountains, New York, USA
“As this World Drum spent the weekend with us, I thought a lot about the message it carries with it. It is both a sad and hopeful message. It is a stern, yet loving message. It is the message Indigenous people have whispered for centuries.... Whatever we do to the earth, to the web of life, we do to ourselves. So love, honor and respect Mother Earth, and all who dwell within and upon her will return that love, honor and respect to you. It is the law of nature, the law of our creator. It is the sacred circle of all life.
As I thought more and more about this message, it became more and more clear to me what the real message of the World Drum is. The real message is that we are all the World Drum. The sacred heartbeat which sounds on the skin of this humble, powerful drum, exists in the center of every being on the planet. It is in you, and it is in me. It is in every tree, every rock, every bird and every fish. The sacred heartbeat of the World Drum beats in us all, and it is up to each of us to stop long enough to quiet our minds so we can hear that still small voice of the Spirit which calls us back to the place of balance, respect, humility, honor, courage and wisdom. All who have touched the wood and skin of the World Drum and played and prayed with it are connected as relatives. In Lakota, there is a term we use quite often. It is mitakuye oyasin. What it means is this - all are my relatives. And when we say all, we mean all beings which exist in our world.”
- John Two-Hawks, Eureka Springs, USA
“It is not the earth that needs healing, she always recovers, it is us who need healing - 
and a big change in our ways."
-  Thomas Eriksson, Skelefteå, Sweden
“It was a moving and powerful experience for all! 
Many thanks and blessings to our sisters and brothers of the WORLD DRUM PROJECT and Dr. Greg Miller, for allowing us to host this sacred treasure here in Nashville! 
We are honored to have participated in this project and send our love and blessings for it's continued journey of healing across the planet.”
- Janice MIckle, Founder/CEO
Antara Center, Inc., Nashville, Tennessee, USA
“I would say every time we say that the earth or persons around us needs healing we have to look in the depth of our self. When we heal the surrounding heals.” 
- Thomas Zetterström, Galstrøm, Sweden
“The smell of burning birch is our greeting to those who are hosting the Worlddrum after us. The night didn´t end. For hours the celebration og the Sami national day kept on and left us with a feeling of gratefullness, a gratefullness for being hosts for the Worlddrum on such an important day.”
- Liv Slettli, Gratangen, Norway
“The World Drum is an incredibly powerful messenger! It has been received by all in such depth . . our drum ceremonies have been profound. 
This drum has changed me, and I'm sure it will change all who have the honor of caretaking it and facilitating ceremony. . .”
- Robin Youngblood, Hawai
“We sincerely wishe to thank you all you once again for this blessed instrument, 
a beautiful tool of empowerment and healing.”
- Frasier Bruce, Pakiri Beach, East Coast New Zealand
“We're sending a big prayer that your community's visit with the World Drum is a powerful one!!” 
- Evelyn Rysdyk & Allie Knowlton, Spirit Passages, Yarmouth, Maine,USA
“The people participating in the ceremony all felt the great energy from The World Drum. They told about a great and healing energy that came from The World Drum as soon as I started to beat. For my own part I can tell that I felt this strong energy even when I just hold The Drum and during the ceremony.
When I handed The World Drum to another participant I started dancing and felt that I danced the whole globe around, just as The World Drum have done.
When the ceremony was over we sat down around the fire. Some people cried, some people gently beat their own drums. As people were leaving the ceremony a woman came forward and started to beat The World Drum as she sung. She kept on singing until she united with Mother Earth, and it was a great healing.”
- Walti, Esslingen, Switzerland
“The World Drum carries with it a unique spirit. It is filled with the songs and prayers of many human beings that share one heart and one mind through it. The vibration of the World Drum carries down deep into the Mother Earth helping to heal her wounded spirit. Hosting the World Drum, becoming friends with it has been an immeasurable honor and an unforgettable experience. We learned that the World Drum is happiest when it is outside its travel case absorbing the energies around it. The World Drum likes to have its hide rubbed, it likes to hear the prayers and songs of the people, it likes to be played. When it is honored the vibration within it grows stronger, louder, and more awesome than what one person can imagine.”
- Becky Flaming Owls, Hot Springs, Arkansas, USA
“Words, Comments, Experiences, nothing describes the Power of the World Drum. Each day was a completely different experience from the time it arrived on Wednesday, July 25 until we dropped it off at UPS”
- Rev.Marilee Snyder-Nieciak – Michigan City, Indiana, USA
“The World Drum is a symbol, and yet it is empowering us as it continues to be transformed by the sacred ceremonies happening in its journey around the world. 
Here, as the drum was passed around the circle, each person breathed a prayer or blessing into it, as we sang Te Aroha – unconditional love, truth and peace.
May your prayers be added to the flow.”
- Jamilla, Sarmad, Devi, Rahima, Bev, The Sufi Sharda Centre, Tuakau,
South of Auckland, New Zealand
“Thank you people behind The World Drum Project, for all you have done in creating this project and keeping it going. I Feel that part of the drum will be with me. It was one of the most powerful objects I have ever encountered. I meditated deeply with it
while it was here. Many people spoke of its power to bring people of all faiths, colors, economic and ethnic backgrounds together in peace and joy and unity.
”Thank you from my heart. Blessings to you for You Walk in Beauty.
- Sharon Borggard, Holderness, New Hampshire, USA


Dette er bare noen få uttalelser, og jeg føler meg privilegert og ydmyk over
å få ta del i alt dette. Det gir og bringer håp.
La oss gi næring til disse frø av håp som kan få vokse og bli til gode tanker
som kan blomstre og bli til gode gjerninger. Et frø her og et frø der kan bli til
nye planter som igjen generer mange nye frø og som kan spres med de fire 
frie vinder.
Lik ett gammelt tre som har gjort sitt og til slutt faller til jorden, råtner og
blir til næring for nye frø, slik er også våre tanker og handlinger. Noen
ganger kan tanker og handliger være av en slik art at de ikke gagner hverken
deg selv eller fellesksapet. Slike tanker og handlinger kan vi la falle,
forvitre og bli til næring for nye tanker og handlinger. Det er aldri for seint
å endre tanker og handlinger til noe som kan hjelpe oss og samskape en
bedre verden for alt og alle.
Tanker og handlinger som er fyllt med kjærlighet for livet, håp for fremtiden
og muligheten til å skape en bærekraftig utvikling på vår fantastiske felles
boplass - Moder Jord..
Sammen kan vi rive barrierer og gamle handlingsmønster, skape nytt og
fruktbart, skape håp i stedet for frykt. La oss lære av historien og se fremover
til en verden i harmoni og balanse.
Vi takker dere alle som støtter, bidrar, deltar 
eller på annen måte innvolverer dere i Verdens-
tromma, det gleder oss fra hjerte å se at det 
nytter.

For The World Drum Project

Morten Wolf Storeide

__________________________

"Tilbake til Urkraften"
med et lite tillegg i innlegget


Von og Tom trommer på verdenstrommen på
Isogaisa 2013...en flott opplevelse for begge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar