Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Seremonier / ritualer

Her vil det fortløpende bli lagt inn seremonier 
og ritualer. De nyeste innlagte
kommer sist.TOM'S "START PÅ DAGEN"
RITUALE

Dette er et rituale jeg liker å starte opp dagen med :
1) Tenner opp et hvitt stearinslys på alteret. Setter meg på huk foran
     alteret.
2) Renser kroppen i hvit salvie.
3) Rasler og sender takknemmelighet i alle himmelretninger for at
    jeg lever et godt liv etc.
    Sender da også en takk til Moder Jord og Skaperen.
4) Holder høyre hånd over hjertet og sender kjærlighet til de jeg ønsker.
    Sender da også kjærlighet til de jeg mener fortjener det minst :-)
5) Jeg tar den hellige pipen og holder foran ansiktet med munnen mot
     pipen og takker for den sterke kjærligheten jeg opplever med min
     kjæreste Von.
6) Jeg tar mesaen (et mobilt alter - les "sjamanisme i praksis") foran
    hjertet.
    Kobler mesaen mot hjertet av Moder Jord samt mot universet.
    I tillegg til mitt mitt eget hjerte og til alle de mesaene som finnes på
    denne planeten. Jeg utveksler da energi og sender kraft til
    kraftobjektene i mesaen.
7) Jeg avslutter med å skydde auraen. Jorder meg (kobler meg opp mot
     Moder Jord) og kobler meg mot universet.

Dette ritualet tar ca. 10 minutter og oppleves som en glimrende start på
dagen. Hvis jeg ikke har fått gjort dette i starten av dagen gjør jeg det
faktisk mens jeg kjører bil på veg til jobben (nattevakt). Jeg visualiserer
at jeg har mesa, at jeg holder hånden foran hjertet etc. vel, det er mange
måter å gjøre det på. Gjør alltid det som føles rett for deg.

Tom får den store inkainnvielsen Hatun Karpay ved det hellige fjellet Ausangate i Peru høsten 2010.


HELLIG PIPE SEREMONI

NB. Vi i "Tilbake til Urkraften" er ikke pipebærere. Derfor holder vi
kun pipeseremonier for oss selv og ikke i offentlighet. Hvis du skal 
være med på Hellig Pipe Seremoni er det viktig at det er en pipebærer
som holder seremonien. 
Vi har vært med på Hellig Pipe Seremonier i forbindelse med svettehytter,
og det har vært sterke flotte åndelige opplevelser. Grunnen til at vi skriver 
om Hellig Pipe Seremoni her er å opplyse hvordan en slik seremoni kan 
gjøres og tankegangen bak den. Hvis du skal være med på en slik seremoni
kan du lese infoen for å forberede deg. 

Den hvite bøffelkvinnen
I følge sagnet ble den åndelig kunnskap og Den Hellige Pipen overlevert
for over 500 år siden fra en medisinkvinne kalt Den Hellige Bøffelkvinnen
av siouxindianerne (lakota). Hun fikk navnet etter den hvite bøffelkalven,
det mest hellige og mest sjeldne dyret for folket på de store steppene.
Selv mange lakota-souix i dag ser på seg selv som elever av Den Hvite
Bøffelkvinnen.


Hellig pipe, en lang og hellig tradisjon
Vi har begge vært med på Hellig Pipe Seremonier utført av pipebærere,
soldansere tilknyttet lakotatradisjonen, og det kan sies å være en særdeles
kraftige seremonier slik vi opplevde dem. De seremoniene vi var med på
var en viktig del av svettehytteseremonier.

En hellig pipe er som navnet tilsier en gjenstand som skal behandles med
den største respekt. For min del har jeg også den største respekt for denne
tradisjonen og menneskene som har utført dette i mange år over flere
generasjoner.
Vi ønsker på ingen måte å stjele dette fra de nordamerikanske indianerne
men ser at dette er en flott måte i å samarbeide med skaperverket og
åndene på. Dette er et for sterkt verktøy til kun å la et lite utvalg av
mennesker få praktisere dette.
Menneskeheten står nå ved stupet av sin eksistens og jeg er sikker på at
denne tradisjonen er en av flere viktige biter som skal til for at vi skal kunne
bevege oss bort fra dette stupet.
Denne tradisjonen utføres nå over hele verden. Vi introduserer denne
tradisjonen slik at du kan finne ut mer om den selv hvis du ønsker.
Vi er ingen pipebærere og utfører derfor vår form for pipeseremoni
(Tom/Von) som styrkende for vårt fellesskap og en viktig ingrediens i vårt
sjamanistisk spirituelle arbeid - der vi jobber tett opp mot Moder Jord og
Skaperen.

Hvis du ønsker å praktisere denne tradisjonen i et større fellesskap vil vi
anbefale deg å oppsøke en pipebærer som kan introdusere dette arbeidet i
praksis for deg.

Forbud
Det har i mange mange år i USA vært forbud for indianerne å bruke den
hellige pipen i seremonier. Tror det var først i 1974 dette forbudet ble
opphevet av den amerikanske stat. Pipebærere i den gamle vilde vesten
ble gjerne drept og mishandlet av den hvite mann så det er ikke så rart at
mange indianere føler at den hvite mann skal holde seg langt unna denne
tradisjonen. I gamle dager var en pipe enormt kostbar. Det kunne
gjerne koste en hest i betaling for å få seg en pipe. Det er en regel i dag som
sier at man ikke skal kjøpe en pipe men få den i gave eller man skal lage den,
gjerne at den hellige steintypen catilinite (en rød type). Det er bare er
indianerne som får utvinne og selge denne steinen. For å få frem denne
steintypen fra fjellet bruker man primitivt utstyr.

Black Elk

Enkelte viktige ”kjøreregler”
1) Kvinner i sin månedlige syklus skal ikke ta på pipen. Ikke fordi at de
anses som urene av noe slag men pga at de sterke kreftene som kvinnen
innehar denne perioden i tillegg til den sterke kraften som er i pipen rett
og slett kan ødelegge pipen.

2) Man skal ikke ha tatt rusmidler under 24 timer før en pipeseremoni.
Dette inkluderer da også alkohol. Det er mange som ikke tar i pipen hvis
det er f.ek.s mindre enn 3 døgn siden man har smakt alkohol. Alkohol
fører til at det blir et svakere forhold mellom deg og pipen og det blir
da minimalt med kraft i seremonien.

3) Man skal aldri gå over pipen.

4) Man skal aldri legge pipen rett på et gulv/bar bakke. Den skal ligge på et
    seremoniteppe, alter e.l.

5) Man skal aldri ta betalt for å avholde en pipeseremoni men man kan motta
    gaver i form av sjokolade, tobakk o.l.

6) Pipen er delt i 2 deler. ”Bollen” (”chanupa” på Lakota/ ”bowl” på engelsk)
   skal alltid holdes med venstre hånd og ”pipestykket” alltid (”calumet” på
   Lakota  / ”stem” på engelsk) med høyre. Hånd. Disse 2 delene representer
   yin og yang,  mannlig og kvinnelig energi. Bollen representerer også for
   mange Moder Jord mens pipemunnstykket representer alt levende på Moder
   Jord. Bollen representerer også steinfolket mens pipemunnstykket
   representerer plantefolket.

7) Pipen eies av Skaperen og alle spirits/ånder og skal aldri selges.

8) Vi har innført en regel for oss selv at alle elementene skal være
     representert under seremonien. Hvis det ikke er et vann i nærheten tar vi
     med vann og heller det i en bolle. Vi bruker alltid et bål i forbindelse med
     vår seremoni. Jord skal også være representert. Luften er alltid representert
     på en enkel måte.

9) Tobakkstypen jeg bruker er av merket Manitou. Denne tobakken blander
    jeg gjerne med sweet grass og salvie (sistnevnte kjøpt i poser på
    helsekosten). Etterhvert vil vi dyrke salvien selv (og tørke den i en
    dehydrator). Vi bruker lange fyrstikker til å fyre opp pipen og som vi også
    stapper pipen med underveis i seremonien.

10) Det er viktig at man på forhånd har bønnene klare. Det er viktig med en
      intensjon til dette ritualet. Det kan for mange bli mer kraft i bønnen hvis
      man sier dem høyt men dette er selvsagt ikke et ”must”.

11) Røyken skal IKKE innhaleres.

12) Deltakerne skal uttrykke seg på en måte som en start på seremonien
      og som en avslutning på seremonien. Man kan da uttrykke seg igjennom
      en dans, sang, toning, spille et instrument (tromme, rasle, lydbolle,
      munnharpe etc).
      Dette er en viktig del i forbindelse med at deltakerne tar aktivt del i
      seremonien – samt følelsen at vi deler noe intimt, sterkt og vakkert i
      sammen – noe denne seremonien i aller høyeste grad er.

13) Ja, man kan være med på pipeseremoni uten å røyke. Man bare holder i
      pipen i stedet for å røyke. Man sier bønnen og sender pipen videre.

14) Det skal ikke prates ”unødvendig” før seremonien er over. Selve
       seremonien skal utføres i stillhet utenom hver enkelts uttrykk før og
       etter at pipen har gått rundt samt når man sier selve bønnene. Dette er
       veldig viktig. Etter seremonien er det klart for det sosiale. Da kan man
       kose seg med te/kaffe, kjeks, kake etc.

Om selve pipen
Pipen er i 2 deler som monteres i sammen før seremonien. Steinen på
bollen er av type rød pipesten og kalles catlinite. Den kommer som oftest
fra Minnesota og er en hellig sten for de nordamerikanske  indianerene.
Denne steinen ”høstes” på god gammel måte uten kraftfull verktøy.
Når man har hentet ut denne røde steinen legger man gjerne igjen tobakk
eller andre offergaver som takk.
Det er kun indianerne som får lov til å hente ut og selge den steinen.
Pipemunnstykket er gjerne laget ut av sandeltre.


Selve seremonien
Man begynner med å pakke ut pipebollen (stein) og pipemunnstykket (tre).
Deretter legges pipen på et teppe, pipen skal aldri legges direkte på bakken.
Hele pipen og alle remedier, inkludert tobakken, blir renset eller det vi kaller
”smudget” av hvit salvie. Personene som skal være med på seremonien skal
også ”smudges”. Venstre hånd skal alltid holde på bollen og høyre hånd
holdes på pipemunnstykket.

HVER DELTAKER UTTRYKKER SEG
Man kan da uttrykke seg igjennom en dans, sang, toning, spille et instrument
(tromme, rasle, lydbolle, munnharpe etc). Dette utføres så lenge deltakeren
ønsker det selv.

BE OM TILLATELSE
2) Hold pipemunnstykket over hodet og spør åndekreftene om tillatelse til
å røyke pipen. Hvis den innvendige følelsen sier ja så blir det seremoni og
hvis den indre stemmen sier nei, at dette blir helt feil, skal man ikke røyke
pipen, enkelt og greit. Har man fått et ja setter man pipestykket inn i bollen.
Seremonien har nå startet.

TA I TOBAKK/URTER
3) Man tar nå pipen ned slik at man kan legge inn små mengder med tobakk
(og/eller urter o.l.). Ta først litt tobakk og hold det over hodet – vendt mot
Skaperen .
Takk Skaperen for livet, denne dagen og be om at denne seremonien blir 
velsignet  og om hjelp i forbindelse med bønnene.

TAKKER SKAPERVERKET OG BER OM HJELP TIL BØNNER
4) Deretter tar man hånden (med tobakken) ned – vendt mot Moder Jord.
Man takker Moder Jord for alt man har, ettersom alt vi eier kommer fra
vår sanne moder, Moder Jord. –
inkl. vår egen kropp. Vi ber også Moder Jord om hjelp til bønnene.

HENVENDELSE TIL HIMMELRETNINGENE
5) Deretter henvender man seg til alle himmelretningene (med tobakken i
hånden), en etter en med den samme bønnen : Om styrke og kraft til 
bønnene vi skal be.

MER TOBAKK – FLERE BØNNER – INVITERE FLERE ÅNDER
6) Nå kan man legge litt tobakk i pipen – deretter tar man litt tobakk opp
fra medisnpungen igjen – man repeterer den første handlingen.
Så derfor blir det samme ritual og samme bønner om igjen. Først til
Skaperen, så til Moder Jord før alle himmelretningene. Rett før man skal
legge tobakken i bollen skal man stoppe opp litt. Man skal sense om det er
andre ånder som også ønsker å bli med invitert med på seremonien.
Dette kan være ånder i form av forfedre, ånder fra området der seremonien
utføres, dyreånder eller planteånder osv.
Det er viktig at vi bare inviterer inn ånder som bryr seg om oss – som ønsker
det beste for oss. Etter at man har spurt om det er flere ånder som ønsker å
være med putter man mer tobakk i pipen. Deretter repeterer man hele
prosessen til pipen er full av tobakk (der man for hver gang spør om det er
andre ånder som ønsker å være med å hjelpe i forbindelse med seremonien).

OPPSTART AV RØYKING
7)  Pipen er nå laddet og man er klar til å røyke den. Hold pipemunnstykket
mot munnen og fyr opp. Når man har fyrt opp pipen skal skal pipemunnstykket
peke mot Skaperen (mot himmelen). Skaperen tar det første trekket.
Mens man venter på at Skaperen tar det første trekket sender man noen bønner
(til Skaperen) om at bønnene vi/jeg skal har vil bli ”velsignet” (litt belastet ord
dette men føler at det er vanskelig å finne det norske ordet for ”blessed”).
Når denne korte bønnen er over snur man pipemunnstykket og tar den i
munnen og røyker.


PIPE I KLOKKERETNING
8) Det å holde og snu pipen skal gjøres på spesielle måter. Bollen
(steindelen) skal alltid holdes i venstre hånd og hele pipemunnstykket
(tredelen) skal holdes med høyre hånd. Og pipen skal alltid vris og
sendes rundt i klokkeretningen (med sola).
Enkelte indianerstammer har sendt pipen moturs (mot sola) hvis
seremonien er i forbindelse med en tragedie e.l.

NY OPPFYRING AV PIPEN
9) Når pipen slukner (noe han mest sannsynlig vil gjøre flere ganger
under seremonien) er det bare å fyre den opp igjen. Først blåser man
da røyk opp til Skaperen, så ned til Moder Jord, deretter i hver
himmelretning med start  mot SØR og avsluttes mot ØST.

SI BØNNENE
10) Nå er man kommet frem til tiden man skal si bønnene. Det sises
at bønnene blir bedre hørt hvis man sier dem høyt. Dette må man
selvsagt ikke hvis man ikke føler for det.
Hvis man er alene : Si bønnen(e) og sitt stille og hør på svarene.
Hvis man er flere : Si bønnen(e) og send pipen videre til personen til
                               VENSTRE for deg. (altså med solen).
For de som ikke ønsker å røyke kan man holde i pipen og si bønnen(e)
før den sendes videre til neste person.

AVSLUTNING
11) Når pipen kommer tilbake til personen som startet det hele (mest
sannsynlig seremonileder) skal ”førstemann” røyke opp pipen hvis det
ikke er ønske fra deltakerne om at den skal sendes rundt en gang til.
Deretter holder man pipen vendt opp mot Skaperen og takker
Skaperen, Moder Jord, de 4 himmelretningene samt eventuelt andre
ånder hvis de var tilstede. Når dette er gjort føler man at denne
seremonien er utført for alle vesener, ånder og energier i universet ved
å si frasen ”til alle mine relasjoner”. Deretter demonterer man pipen.
Restene i pipen legges på stedet der seremonien er utført som en takk
til stedet.

- Hver deltaker uttrykker seg igjen – SEREMONIEN ER DERETTER
OVER.

SOSIALT SAMVÆR
12) Da er det tid for samtaler, kaffe, te, kaker, kjeks etc etc.

Referanser
En del av infoen her er hentet fra redaktør av sacred Hoop magazine
Nicholas Breeze Wood, og fra boken ”The Sacred pipe – Black Elks
account of the seven rites…” av Joseph Brown, samt boken ”The way
 of the sacred pipe” av Jim Tree. Teksten i denne infoen er tilrettelagt,
oversatt og skrevet av Tom Engelbrecht.

-----------------------------slutt-----------------------------------------------

5 kommentarer:

 1. Har du lært denne seremonien av indianerne selv?

  SvarSlett
 2. Hvis du har lest bøker om pipen så vet du at en ikke blir pipe bærer av å lese noen få bøker og kjøpe seg en pipe over nettet... Dette er Sioux indianerene sine mest hellige seremoni. "Jeg ønsker på ingen måte å stjele dette fra de nordamerikanske indianerne", men de er de du har gjort her. Indianerne kaller slikt plastikk-sjaman..

  SvarSlett
 3. Vel, jeg kaller meg ikke for pipebærer og er strengt tatt ikke så opptatt av om folk kaller meg plastikk-sjaman eller noe annet. For meg er det viktig at jeg praktiserer sjamanisme på en måte som er rett for meg og ikke hva som er rett i forhold til "forstå-seg-på'erne". Når det gjelder Hellig Pipe Seremoni så praktiserer jeg det i heimen sammen med min samboer, og vi gjør det på vår måte. Dette er ikke noe vi gjør offentlig. Slike seremonier forsterker båndene mellom oss slik vi gjør det....så får du mene hva du vil...heldigvis bor vi i et demokrati:-) Hilsen Tom NB! Jeg stjeler ingenting fra indianerne. Jeg opplyser om Hellig Pipe Seremoni slik at folk kan gå ut å oppsøke dette selv.

  SvarSlett
 4. Spør en Sioux-indianer, Så skal du få høre noe annet.

  SvarSlett