Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Sjamanisme i praksis

”Hvis man skal lykkes med noe, må fremgangen skje 
gradvis,  med stor kraftinnsats, men uten stress 
eller besettelse”
Magiker og yaqui-indianer Don Juan (skrevet av Carlos Castaneda)
_______________________


Vi håper ikke at du blir skuffet når vi sier at denne bloggen ikke 
gjør  deg til en sjaman. Den er faktisk kun ment til å være 
en inspirasjon eller en følgesvenn på en spennende reise inn i en stor 
åndelig verden. Denne bloggen gir deg både teori og praksis nok til 
at du skal kunne forstå og evne å utvikle din egen personlige og 
indre kraft, det er kun snakk om å sette av tid til øvelsene samt å 
ha tålmodighet nok. Denne bloggen kan også være med på å bidra at 
du  kan bli kjent men den verden man ikke ser med det blotte øyet.

________________________________________

”Livet er enkelt. Folk blir født inn i livet for å ta 
vare på hverandre og jorden. 
En dag får du beskjed om at tiden er 
i ferd med å løpe ut, og da må du gjøre 
de nødvendige forberedelsene for å reise din vei, 
og ikke la det være  igjen noe uferdig arbeid. 
Du må komme med dine unnskyldninger, overføre 
det  som var ditt ansvar ovenfor stammen til 
noen andre,  og ta imot stammens takknemlighet 
og kjærlighet for den tiden du har 
hatt sammen med dem. 
Så enkelt er det ”, Rachel

(halvt russisk –halvt Atabascaindianerkvinne )
(hentet i fra 

_______________________________________Frigjøringsprosess

En form for frigjøring er frigjøring fra våre faste holdepunkter som 
representerer livskraft og trygghet i livet. Det kan være penger, hus, 
bil og andre materielle goder samt forholdet til
andre personer. Livet vakler når vi mister disse holdepunktene, 
for mange går da livet rett og slett i grus. Det er ikke enkelt, men 
vi må lære å gi slipp og stole på at alt er som det faktisk skal være.

Noe annet vi kan frigjøre oss fra er det tomrommet som vi fyller 
livet med.  Når vi ikke lever ut livet i form av arbeid eller annen 
fysisk aktivitet  fyller vi ut dette tomrommet med alle slags former 
for TV-programmer, internett, shopping, overspising etc. 
Vi lever som en form for søvngjengere. I denne sammenheng 
synes vi at et lite utdrag av  den tibetanske dødeboken passer godt :

"De seks mellomtilstanders hovedvers" 
(fra den tibetanske dødeboken)

Nå som livets mellomtilstand kommer til syne
vil jeg legge bak meg all ubesluttsomhet, da det ikke gis tid til dette,
og uten å vakle finne veien, ved å lære, reflektere og meditere.
Jeg vil bruke livet og bevisstheten som en vei,
og virkeliggjøre tre legemer.
Nå som jeg har denne mulighet til å leve som et menneske,
gis det ikke tid til å dvele ved ubesluttsomhetens rasteplass.

Nå som drømmens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg uvitenhetens likegyldige og livløse søvn
og falle inn i den naturlige tilstand av ufravikelig tilstedeværelse.
Klar over at jeg drømmer, vil jeg se alt som manifestasjoner
av klarlys.
Jeg vil ikke sove som dyr
med fremelske evnen å forene den rene tilstedeværelse med søvn.

Nå som meditasjonens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg all villedende forvirring
og hvile i en tilstand av likevekt, uten uro, og uten å holde fast i noe.
Jeg vil falle til ro på det billedskapende og det fullbyrdede stadiet,
legg vekk alle tanker, meditere samlet,
og ikke lenger styres av villfarelsens makt.

Nå som dødsøyeblikkets mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg mitt behov for å holde fast ved alle ting,
uten å vakle tre inn i tilstanden hvor veiledningen åpenbares,
og tre inn i min iboende grunnbevissthets ufødte rom.
I ferd med å adskilles fra denne betingede kropp av kjøtt og blod,
vil jeg er kjenne at alt er foranderlig, at alt er som blendverk.

Nå som den sanne værens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg ikke la meg styre av redsel for skremmende opplevelser.
Hva jeg enn møter vil jeg gjenkjenne som bilder skapt av meg selv,
og vite at det er på denne måten mellomtilstanden kommer til uttrykk.
Jeg er nå nådd dette kraftfulle øyeblikk med mening,
og vil frykte hverken de milde eller de vrede gudommene,
som er bilder skapt av meg selv.

Nå som den betingede tilblivelsens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg ha urokkelig vilje, med all kraft fortsette en gunstig utvikling.
Jeg vil stenge veien til moderskjødet, og huske å stå i mot.
Dette øyeblikket vil krever alt mitt mot og all min klarhet.
Jeg vil slippe tak i all misunnelse og samle meg om min mester,
det forenede par.

Med stor avstand til døden, uten tanker om eksistens,
handler du uten mening.
Å ikke å ha gjort det du skulle, er den største feltakelsen.
Å gjenkjenne din indre trang, er den guddommelige Sannhet.
Vil du ikke leve hvert øyeblikk i denne Sannhet ?
Alle med dyp erkjennelse har sagt :
Hvis du ikke holder din mesters veiledning i ditt hjerte,
forråder du da ikke deg selv ?
Måtte disse hovedversene til 
"Frigjøring ved å høre i mellomtilstanden" aldri
ta slutt, så lenge den betingede eksistens ikke er uttømt.

 


Anbefalninger
Det anbefales å starte opp med de to første 
øvelsene her før man begynner med det sjamanistiske 
arbeidet. Spesielt øvelsen nummer to, å leve i nuet, er selve 
grunnlaget for å oppnå et godt og balansert liv.
Vi mener at øvelse nummer 1 også er veldig 
viktig ettersom man øver seg opp i takknemmelighet 
overfor Moder Jord.

Takknemlighet igjennom bønneritualer

Norge er i dag et veldig rikt land og mange i dette landet ser på det derfor 
som en selvfølge at man har masse mat tilgjengelig på bordet hver dag. 
Det er ikke noe  problem å få nok mat. Problemet er at vi rett og slett får 
for mye mat. Ofte går dette  over i fråtsing. Fråtsing og selvfølge er med 
på å bidra til å gjøre oss ulykkelig. 

En fin måte å bli kvitt denne ulykkeligheten er å få tilbake følelsen 
av takknemlighet for maten. Takk Moder Jord før eller etter hvert 
måltid for at vi har mat på bordet. 

Takk også dyret eller dyrene som har gitt sitt liv for at vi skal kunne 
spise oss mette  og overleve. Å vise takknemlighet gir en god følelse og 
man trenger ikke å tro på en spesiell Gud for å utføre det. 
Man utfører det i respekt for skaperverket. Så utfør bønner hver 
dag og gjerne flere ganger om dagen. Start gjerne dagen med det og 
avslutt med en bønn på sengekanten. Indianerne ofrer når de får noe. 
De legger en liten offergave tilbake til 
Moder Jord. 

En kort vakker bønn som gjerne lakotaindianerne bruker er
"To all my relations"


Å leve i nuet

En fellesnevner for zenbuddhisme, Jesus, Buddha og andre store
åndelige ledere er det å leve i dette øyeblikk. Lev her og nå, intet
annet er mulig. Mange mennesker veksler mellom å leve i smerten
fra fortiden og i all frykten for fremtiden. 

Det er som når en Zen-buddhist ble spurt av en person : 
"Hvordan har det seg at du som eier så lite materielt kan virke så
fornøyd med livet ditt ?". Zen buddhisten svarte "Når jeg spiser så
spiser jeg, når jeg går  så går jeg og når jeg løper så løper jeg"
Zenbuddhisten var tilstede i nuet hele veien. 


En øvelse for å stenge av den indre dialogen

For å stenge av den indre dialogen kan man praktisere følgende øvelse. 
Man kan gå lange strekninger uten å fokusere blikket på noe.
Ved å skjele litt skal man holde et perifert øye med alt som presenterer 
seg for  blikket. Man kan holde blikket rettet like over horisonten, 
men uten å fokusere på det,  da er det mulig å legge merke til alt 
innen 180-grader-området foran øynene. 

Det kan ta lang tid, mange timer med øvelser, før man til å stenge av 
den indre dialogen  men når man får den til kan man oppleve at 
man flyter. 

(Carlos Castaneda, fra boken "Kraftens gjerninger" )
.

Fra scratch

Det først vi vil anbefale når man skal starte opp med sjamanistisk 
arbeid er å lage seg et alter og finne kraftobjekter samt å lage seg 
en rasle. Deretter bør man kjøpe seg en tromme og komme seg inn 
i en trommesirkel eller en lignende gruppe. 
Selv om sjamanismen er noe vi finne nært inne i oss selv så er vi 
overbevist om at man får en raskere utvikling med inspirasjon 
fra andre ...men følg alltid magefølelsen, Husk at dette er ingen 
religion og at vi alle går med fasiten...inkludert deg.
Du og 7 milliarder andre mennesker har fasiten for hva som er 
rett for hver enkelt...


Notatblokk

Start hele prosessen med å skaffe deg en stor fin notatblokk. 
Denne bør du bruke flittig. Noter gjerne alt arbeidet du gjør i 
prosessen i denne notatblokken. 
Her vil di se din utvikling samt at det vil være mange ting du 
ikke forstår med en gang du opplever dem men du vil forstå 
i ettertid. Det kan være symboler og ting som mestere
i reiser forteller deg. Det er derfor viktig å ha 
notatene å gå tilbake til. 

NB. Og husk å skrive ned alle trommereisene 
(hva du opplever, symboler du får ned etc.)
.
                       
Intensjon og fokus

Dette er et veldig viktig og grunnleggende punkt. Hvis man skal 
komme noen vei i det sjamanistiske arbeidet må man ha intensjon
og man må ha fokus. Når f.eks. skal på trommereiser skal man ha en
intensjon med reisen.
Hva du skal i reisen, hvilke spørsmål du vil ha svar på etc. 
For å få dette til må du være fokusert. Ikke virre rundt i
ingenmannsland uten mål og mening. Da vil du nok gi opp det
sjamanistiske arbeidet rimelig fort.

Et eksempel på en øvelse som gir deg fokus : 
Se for deg et helt firkantet kors som står plassert i en sirkel.
Ser deretter for deg at dette korset går opp på utsiden av sirkelen
for deretter å plasseres midt i sirkelen igjen.
Gjør dette i rolig tempo.

Kraftobjekter
Når du setter i gang med sjamanisme bør du kjapt komme i gang med å 
skaffe deg kraftgjenstander. Gjennom spesielle energiøvelser opparbeider 
man også en sterk kraft i selve gjenstandene. Grunnen til at man innen 
sjamanistisk arbeide  bruker dette er fordi man da får det lettere med å 
holde fokus, styre viljen og å  konsentrere seg. Det er viktig at man ikke blir 
avhengig av sine kraftobjekter men  at man kun føler at de er et suplement i 
sitt arbeide. Det er mange metoder man kan  benytte for å finne kraftobjekter. 
Man kan gå i naturen og føle seg frem eller man kan gå inn i en steinbutikk 
og kjenne på energier fra de forskjellige steinene og kjøpe de steinene man 
mener har rett (sterk) energi. 
Man kan ”åpne seg”, si til seg selv at man skal finne de rette objektene 
ved rett anledning. Alternativmesser og i antikvariater kan også være de 
rette stedene å finne  slike kraftobjekter. Etter at man har funnet objektene
kan man ha dem i  bukselommer, vesker, under puten når man sover etc. 
De får tilført din energi gjennom at du har dem rundt deg. Og hvis du ikke
har vært i nærheten av dem på en stund kan du lade dem opp med å ha
dem tett på deg igjen. Du kan også ladde objektene med spesielle ritualer
som du selv lager. Hvis du bruker disse objektene helt til "hverdags", uten
mål og mening, kan du selv føle at de mister den magiske kraften som du
følte når du valgte dem ut. 

Vanlige kraftobjekter
Vanlige typer kraftobjekter kan være steiner, krystaller, sverd, pinner, 
kniver og lignende og de kan brukes på mange måter. Man kan bruke
dem til å plukke opp  informasjon, bruke dem i ritualer, sende svart
og hvit energi (svart og hvit ganding), bruke dem til å bli kvitt tung
energi,  bli kvitt invaderende energier,  som du skjønner så kan
de brukes på mange måter.Renselsesmetoder til kraftobjekter
Det finnes tusenvis av muligheter hvis man bare er kreativ nok til 
å visualisere.  Her er noen forslag til noen enkle renselsesmetoder. 
Disse renselsesmetodene kan du også bruke i forbindelse med noe 
annet hvis  du føler at det er rett. Husk det  viktige er intensjonen 
du har.

Metode 1 : 
Man kan legge objektene i en bolle med vann blandet med salt. 
La det ligge over natten.

Metode 2 : 
Objektene kan graves ned og ligge nedgravet i 24 timer.

Metode 3 : 
La objektene ligge en stund i en elv/bekk.

Metode 4 : 
Man kan visualisere at objektene blir renset,man ser at den tunge 
energien går opp i Skaperens lys (noen kaller det negativ energi men 
vi kaller den tung energi).


Alter - stasjonært og 
mobilt (mesa) 

Finn et spesielt sted i huset der du kan sitte i fred. 
Der kan du plassere lys, steiner,  pendler, tarotkort, bilder som vil gi deg den 
indre roen. Det er viktig at dette er et sted  der du kan sitte uforstyrret. 

Dette er stedet der du skal utføre åndelig arbeid og 
oppbevare dine kraftobjekter. Stedet der du kan be dine bønner og 
sende de tankene du ønsker. Dette er stedet for å realisere intensjoner. 
Stedet kan også selvsagt være i naturen - eller begge steder. 
Selv har vi et et alter i huset samt hver vår mesa (mesa betyr bord  på 
spansk),  mesa er et mobilt alter. Vi har da steiner og andre 
kraftgjenstander i et stykke med stoff - de pakkes inn i på en spesiell måte. 
Dette alteret har vi med når  vi skal behandle en klient, når vi er med på 
seremonier, drar på ferie osv.
Det med  mesa er en tradisjon innen Andessjamanismen - noe som vi
faktisk føler er helt rett å praktisere.


Rensing av auraen
Før man åpner et hellig rom og skal starte en seremoni er
det vanlig at man renser auraen slik at man
ikke tar med seg tunge energier med seg inn i seremonien.
For å rense auraen på seg selv og andre bruker man f.eks hvit salvie 
som er påtent, og lagt i et askebeger eller skjell e.l., slik at det siver 
en del røyk opp. Deretter tar man f.ek.s en fjær til å vifte røyk inn i 
auraen. Det er mange som har forskjellige kjøreregler for hvordan 
dette  skal gjøres men vi gjør det enkelt med å starte på toppen 
av hodet og går ned på begge sider av kroppen
...enkelt og greit.


Åpning av et Hellig rom

For oss er det viktig å lage et hellig rom når vi jobber med klienter 
og når vi er ute i naturen for å jobbe med energier. Lag gjerne et 
hellig rom når du skal foreta healing og lignende arbeid også. 
Et hellig rom holder åndene vi ikke ønsker å ha med oss på utsiden 
(altså på utsiden av det hellige rommet) slik  at de ikke trenge inn i
vårt arbeide, i vår klient eller i oss. Vi starter mot øst (mange andre
starter fra sør), der solen står opp, og beveger oss med solretningen. 
Man er alltid vendt mot den himmelretningen man forteller bønnen til - 
noe som vil medføre at vi vender oss til fire himmelretninger i tillegg 
mot Moder Jord (da tar vi på bakken, gulvet e.l.) og mot Skaperen 
(vi vender oss da oppover mot himmelen).

Lag helst din egen bønn. Bruk ord og retninger som betyr noe for 
deg – som setter deg i rett fokus. Det er fokuset og intensjonen 
som er det  viktige i åpning av et hellig rom. 
La gjerne denne bønnen være en del av notatblokken din.
Mange kan lage en bønn for forskjellige anledninger. 
Akkurat som man holder en tale i enkelte anledninger.

I denne linken viser vi en video med hvordan man
kan åpne et Hellig rom:

https://www.youtube.com/watch?v=5zsWu4mOo0c

Tromme, rasle og kraftdyr
Trommen kalles av mange for Sjamanens hest, og innen Sjamanismen 
bruker vi trommene for å reise inn i den åndelige verden for å møte 
våre åndehjelpere og kraftdyr. Vi drar inn i åndeverden for å hjelpe oss selv.


Generelt om trommer
Det er mange typer trommer å få kjøpt. Skinn av geit,
hjort, rein, kalveskinn kan være tredd rundt rammen (kalles 
derfor rammetromme) samt at det kan være plast. Sistnevnte er 
REMO-tromme og kan brukes i all slags vær. Lyden vil ikke bli 
"slappere eller strammere" - flott i regnvær.
Ulempen er at lyden ofte ikke oppleves så bra- som man gjør 
med en ekte skinntromme. Trommer med skinn gir som sagt 
gjerne den beste lyden men sliter virkelig når det regner. 
Det er da viktig å ha et bål som man strammer den over. Du må 
bare passe  på at hånden er mellom trommen
og bålet når du strammer skinnet så skinnet ikke blir brent. 
Det fine med en tromme med skinn er at den lever på en helt annen 
måte, man føler at trommen er levende.


Lavvotur, båling og tromming er alltid kjekt.

Lag deg en enkel rasle
En rasle lager du enkelt ved å legge småstein, tørre gule erter e.l. i 
en liten boks (fyrstikkeske, plastboks, tom vitaminboks etc.) el. 
Hvis du vil bruke mer penger på det kan du kjøpe det i musikkforretning 
eller på alternativmesser.
Noen drar på storbyferie og der er det ofte rasler å få kjøpt 
på markedene. Den som leter finner.

Kraftdyr
Kraftdyr er helt essensielt for sjamanistisk arbeid. Detter er 
åndeskapninger som du treffer i alle verdenene som sjamanen 
beveger seg i den ikke-ordinære verden (altså under, mellom 
og oververden). Innen core-sjamanismen finner man
gjerne sitt kraftdyr ved å reise til underverden med en intensjon om 
at man skal finne et kraftdyr. 
Innen inkasjamanismen har man fast slangen som representerer 
himmelretningen sør, pumaen/jaguaren representerer vest, kolibrien
representer nord og og kondoren som representer vest. 
Underverden symboliseres med slangen, mellomverden med pumaen 
og oververden med kondoren.
Det kan være naturlig å spørre: " hva er egentlig et kraftdyr" ? 
Slik vi ser det kan kraftdyret ses på som et symbol på en energi som tar 
deg inn i dypet av deg selv, der du har svarene dine, for så å gi deg de 
svarene du egentlig vet - dypt der inne.

Uansett hva kraftdyrene måtte representere så kan de gi deg 
beskyttelse, kraft og svar. Du kan ta dem med i dine ritualer og la 
dem bli en viktig del av deg selv.
Hvis du ikke gir dem oppmerksomhet på en stund så kan du risikere at 
de forsvinner.

Det skal nevnes at når du er på en trommereise så
får du det kraftdyret som er helt rett for deg. Så ikke bli skuffet hvis 
det dukker opp en mus når det var en stor hjort som sto på 
ønskelisten. Og når du har fått deg et kraftdyr så anbefales det også at du 
setter deg inn i egenskapene dette dyret har,,,
- du kan finne info om forskjellige kraftdyr i denne bloggen.
(oppdateres jevnlig - se under "Kraftdyr")

Trommereiser
Når du skal på trommereise skal en eller flere personer tromme for deg
eller så kan du høre på trommereise på YouTube, Spotify eller fra CD.
Når du skal reise avgårde på en trommereise skal du alltid ha en intensjon 
med reisen.
Har man ingen intensjon med reisen blir det med trommereiser "vannet ut" 
og det magiske vil forsvinne. Så før du reiser så skal du rett og slett ha en 
mål og mening med reisen. Det kan være at du reiser for å få svar på spørsmål 
du har om ditt eget liv, eller andres liv. Det kan være at du trenger et eller 
flere kraftdyr. Når det gjelder selve reisen så har vi innen core-sjamnismen 
en standard oppskrift som man bør følge.
Vi begynner som regel  trommereisen med å finne inngangen til en tunnel ned 
i bakken - men noen dropper den delen. Deretter skal man reise ned i 
tunnelen, du bestemmer fargen på tunnelen, hvor stor den er og hvor 
lang den er. La deg bare rive med i reisen og se hvor dine indre bilder lager 
til denne flotte verden.
Når du har reist i tunnelen en stund og kommet langt ned i underverden 
kommer du ut gjennom et hull og der møter det deg et stort vakkert 
landskap. Du bestemmer hvordan dette landskapet skal se ut. 
Kanskje treffer  du kraftplanter og andre åndevesener
der, kanskje ikke. Kanskje er det trær, bekker og dyr - kanskje ikke. 
Det finner du at av under disse flotte trommereisene. Når takten på 
trommen øker merkbart skal du tilbake mot tunnelen igjen og reise 
tilbake  til inngangen av tunnelen. Veien tilbake tar som regel bare 
2-3 minutter  så dette går fort. Som regel blir kraftdyrene igjen i selve
tunnelen...men dette bestemmer du. Det er ikke bestemt hvor lenge 
en trommereise varer reisens lengde er avhengig av hvor lenge 
den personen som trommer føler er rett. Gjerne alt fra 10 minutter 
til 30 minutter. Men som sagt det med tid opphører gjerne for den 
som trommer også."Trommeren" bare føler seg fram.


Her kan du ta trommereise som er på vår YouTube kanal. 
Det er en trommereise som Tom har laget:
https://www.youtube.com/watch?v=DgD1oruX6WE&t=3s


Din første trommereise
– Finne åpningen til tunnelen
Den første trommereisen kan gjerne vare i kun 2-3 minutter, eller mer hvis 
det ønskes. Intensjonen er kun å finne inngangen til tunnelen.
Denne inngangen skal være på et sted vi kjenner til i den fysiske verden 
eller i drømmeverden eller fra hvor som helst egentlig .
En inngang vi skal se for oss ved starten av reisene til underverden.
Man ser for seg denne inngangen hvor som helst. Du kan føle at det er
rett at inngangen er under et tre eller et hull i bakken - fra et sted
du har drømt om eller et fysisk. Bruk gjerne fantasien hvis det føles rett.
Noen føler at det er vanskelig å se for seg inngangen så de dropper denne
delen og bare hiver seg inn i tunnelen - og det går selvsagt like bra.
 Du kan også finne deg en annen inngang ved en senere anledning hvis
du ønsker det. 

Trommereise
- Hente kraftdyr til seg selv
Man går inn i åpningen og ned i tunnelen. Hvis man ser et dyr skal man 
spørre 4 ganger om det er kraftdyret. Skal se dyret 360 grader (fra 4 vinkler) 
 På trommereisen kan man også gjøre seg kjent med det nye kraftdyret.


Trommereise
- Danse kraftdyret sitt
For å bli kjent med kraftdyret og beholde vennskapet med det kan man danse
kraftdyret med jevne mellomrom. Du kan også bruke rasle når man danser 
kraftdyret. Ingen har i ettertid lov til å kommentere en annens dans hvis man 
danser i gruppe. 
Gruppe : Hvis man er i gruppe kan deltakerne gå/danse/bevege seg rundt i sirkel
mens det står en person i midten som trommer.
Alene : Sette på CD m/trommereise – dans i vei. Man skal føle at man er kraftdyret.
Bruk gjerne tromme og/eller rasle også. Trommereise
- Hente kraftdyr for å helbrede
seg selv
Man skal her være oppmerksom på at en smerte gjerne er et symptom 
på at noe er galt. Det er ikke noe automatikk i at smerten ligger i det 
området som vi har vondt. Tvert om, som regel ligger det ikke 
i nærheten  av smertepunktet en gang. Det mest sansynlige er at det
ligger en ”mental ubalanse” som ligger bak smerten. 
Det er som regel noe vi sliter med mentalt (eks. tankekjør i 
forbindelse  med noe) som er selve problemet i forbindelse 
med smerten. Psykosomatisk lidelse heter denne problematikken  
 innen helsevesen. Man bør derfor i denne forbindelse først ta en 
reise til mesteren i oververden for å høre om hva
som er det underliggende problemet og hva som bør gjøres. 
Deretter kan man hente et kraftdyr som skal hjelpe til for at vi blir 
kvitt smerte (blir frisk).


Å jobbe med despacho 
En vakker og kraftfull offergave

En vakker despacho laget av qeros i Peru høsten 2012.

Å lage despacho (offergave) er et svært viktig element for paqos
("Andesprester") hos folkegruppen qeros, folket i Andesfjellene -
på peruansk side ca. 5.000 moh.
Ettersom vi også har lært denne tradisjonen har den
blitt veldig viktig ingrediens i også vår måte å praktisere
sjamanisme på. Vi lager slike offergaver med jevne mellomrom.


Hva er så en despacho ?

En despacho er en offergave til Moder Jord (Pachamama) og til
fjellåndene (apus) i forbindelse med healing, sjelehenting, til
overgangsriter som fødsel, vielse, død etc, manifestere ønsker og
drømmer, til takk, til bønn om kraft, sorg og kjærlighet...til det
meste egentlig.

Hvordan lage og ofre en despacho ?
En despacho kan inneholde hundrevis av elementer. Alle lager
den på sin måte. Man følger rett og slett intuisjonen. Den lages
etter hjertet...ikke hodet ;-)
Ha en intensjon med despachoen....vær i energiene (en form
for meditativ tilstand) mens den lages. Man må hele tiden
holde fokus på hva den lages for. Blås gjerne inn intensjon i
hvert enkelt element som legges i.
1) Hvit papir (eller noe annet hvis man ønsker det)
    Man starter ved å legge ned et hvitt papir (gjerne A4 eller A3
     størrelse). På dette papiret legger man ned de elementene man
     ønsker skal være med. (varierer fra depsacho til despacho hva
     man ønsker å ha med).
2) Elementene er symboler på hva man ønsker å ofre.
    Eksempelvis kan kopierte penger bety velstand. Peanøtter el.
    andre nøtter/frø kan symbolisere vekst. En knekt fyrstikk
    kan bety frigjøring.
    Ris kan symbolisere overflod. Sukker kan være det søte liv.
    Hvite blomster er til ofring for apus (fjellåndene) og røde
    blomster er ofring til Moder Jord.
    - vi bruker ofte roseblader i rød og hvit til dette. Gulltråd kan
    være den vakre veien. Røkelse er til ære for åndene etc etc.
    Finn ut selv hva du ønsker de forskjellige elementene skal
    symbolisere. Når du legger ned elementene kan du gjerne si høyt
    hva de symboliserer. Man blåser også inn intensjoner (blås med
    munnen) inn i friske blader som legges på despachoen. 2 stk.
    blader holdes i hånden samtidig som man blåser inn intensjonen(e)/
    ønsker til Moder Jord.
    De legges så inn i despachoen før m,an tar 3 stk. blader og blåser
    inn intensjon til fjellåndene. Qeros bruker cocablader, vi bruker
    hele og fine blader fra hvilket som helst tre.
3) Klar til å ofres
    Etter at man føler at man har lagt ned de elementene som skal
    være med i despachoen blir den knytt i sammen - klar til å ofres.
    Man kan ofre despachoen på et bål, ved å legge den i en elv
    el. annet type vannelement....eller den kan graves ned
    (f.ek.s sjelehenting).
    Vi bruker som oftest bål til transformasjonen. Man kan se
    røyken gå opp til den store Skaper med våre drømmer samtidig
    som vi ærer apus og Pachamama.

Vi kan garantere at dette er en kraftfull og effektiv måte å 
jobbe sjamanistisk på !

L

Sjelehenting
Det er mange måter å praktisere sjamanisme på. De fleste har sine
helt personlige metoder. Når det kommer til sjelehenting er det en
fellesnevner for sjamanisme over hele verden. Likheten er slående
- teknikkene er nesten identiske. Man har holdt på med de samme
teknikkene i tusenvis av år.

En sjamanistisk praktiserende behandler mener at vonde opplevelser
eller traumer gjør at en person mister sjelebiter. Dvs at et fragment
av sjelen forlater kroppen i det man opplever traumen. For hver
traumatiske opplevelse mister man da en slik bit.
Slike opplevelser gjelder i nåværende liv og tidligere liv. Et traume
kan være ulykke, overgrep, skilsmisse, separasjon, smerte, mangel
på kjærlighet etc

Hvordan kan man føle at man har mistet sjelebiter ? 
Man kan ofte føle at man står på utsiden av seg selv, man føler seg
fjern, vanskelig å være tilstede i nuet, man kan være apatisk etc.
Det er derfor er det viktig å finne tilbake til de bitene man har mistet
slik at man  "kan komme tilbake til livet igjen".
Dette gjør en behandler ved å gå inn i transe i f.eks. en trommereise
og reiser i under, mellom eller overden. Behandleren får gjerne
følge av et eller flere kraftdyr på denne reisen. På reisen finner man
mest sansynlig symboler, gjenstander og sjelebitersom man tar med
tilbake til klienten for å gjøre personen "hel" igjen.
Det er en spennende og forløsende opplevelse både for behandler og
klient å være med på. Mange har opplevd en enorm bedring i livet
(man blir "mentalt sterkere"), smerter har forsvunnet, bedre kontakt
med personer der kjemien ikke har stemt etc

Anbefalt litteratur til fordypning i temaet : boken til Sandra
Ingerman "soul retrieval".