Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


De 5.tibetanske ritene (videoklipp + info)De fem ritene skal utføres hver dag hvis de skal ha effekt. 
Hver øvelse utføres 21 ganger pr. dag. Man kan ha langt 
opphold mellom øvelsene som balanserer chakraene, noe 
som fører til en foryngelsesprosess.
De 5. tibetanske riter er et system av øvelser som er rapportert å være
mer enn 2500 år gammel og som ble først offentliggjort av Peter Kelder
i en 1939 utgivelse med tittelen "The Eye of  Revelation". Inngenting er
kjent om Kelder bortsett fra en kilde som forteller at Kelder ble  oppdratt
som et adoptivbarn i midten av vestlige USA og forlot hjemmet midt i
tenårene på jakt etter eventyr. I 1930-årene hevdet Kelder å ha møtt en
pensjonert oberst i fra den britiske hæren. Obersten forteller i boken om
hans oppdagelse av de fem ritene og hva de posittivt kan bidra i et
menneskes foryngelsesprosess.
Ritene ble opprinnelig skrevet som et  32-siders hefte. Denne
publikasjonen er et resultat av Kelders samtaler med obersten .
Ritene er sagt å være en form for tibetansk yoga som ligner på yogaserier
som oppsto i India . De fem ritene og tradisjonell tibetansk yoga legger
begge vekt på "en sammenhengende sekvens av bevegelse "(sanskrit:
Vinyasa ),  mens indiske former fokuserer på "statiske posisjoner".
Selvom ritene har sirkulert blant yogier i mange år sier skeptikerene at
tibetanere aldri har anerkjent dem som en autentiske tibetanske praksis.
(all tekst over er hentet i fra den engelske utgaven av wikipedia)

I det originale heftet står det ingenting om pusteteknikker som bør utføres
mens man utfører ritene. Mange mener at dette mangler ettersom yoga-
praksis o.l. ser nødvendigheten av å benytte seg av pusteteknikker.
På dette youtube-klippet får man innspill på pusteteknikker.


Boka inneholder masse praktisk informasjon og en mengde visdom som
du kan bruke til å starte prosessen vi kaller foryngelse. Og den kan hjelpe
deg til et sunnere og mer givende liv.I denne fascinerende boken avslører
Peter Kelder hemmeligheten som så lenge var gjemt i gamle munkeklostere
i Tibet. Bokens hovedperson, oberst Bradford, fant veien til klosteret og
lamaene som alle var usedvanlig energiske, sunne og friske til tross for sin
høye alder. Hemmeligheten viste seg å ligge i fem enkle øvelser som
lamaene kaller riter.
Øvelsene stimulerer energisystemene usedvanlig effektivt, og resultatene
lar ikke vente på seg. Alle som utfører øvelsene hver dag, blir
overrasket over at helse, velvære, ungdom og livskraft vender tilbake - som
om kroppen forynger seg for hver dag. Mange mennesker har opplevd
oppsiktsvekkende resultater etter daglige øvelser.
Forfatter Margit Sandemos begeistring er stor når det gjelder ritene, og hun
har derfor skrevet etterord til denne utgaven. Legen Bernie S. Siegel
(forfatter av Kjærlighet, medisin og mirakler) skriver om sine erfaringer og
anbefaler øvelsene i sitt forord.
Peter Kelder har alltid hevdet at oberst Bradford - pseudonymet på bokens
hovedperson er en virkelig person. 
De to møttes tilfeldig i California i 1930. Oberst Bradford fortalte om sin reise
til Tibet, og Kelder ble så fascinert over historien at han skrev den ned.
Han ønsker ingen offentlighet rundt seg selv, siden han synes selve historien er
viktigst. (Denne teksten er hentet i fra Adlibris.no).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar