Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Hvordan du kan KOMMUNISERE med ÅNDEVERDEN


Å  Kommunisere med Åndene
I dette blogginnlegget vil vi ta for oss hvordan du kan oppnå gode
relasjoner med åndene og den verden de lever i...åndeverden.
Det er mange måter og oppnå kontakt med ånedeverden - dette
innlegget har bare noen vegen...og er ingen absolutt sannhet...bare
så det er nevnt.
Blogginnlegget er gjerne interessant for de som ønsker å kanalisere
folk, for de som ønsker å møte ånder i naturen og andre steder,  samt 
møte forfedre, engler, kraftdyr etc

Det hele starter med å ha tillit
Vi starter med tillit. Tillit er en svært viktig når man skal jobbe i 
åndeverden.  Tillit er det motsatte av frykt.  Opplever du frykt er du 
mest sansynlig ikke klar for en kontakt med åndeverden enda.

Innen sjamanistisk arbeid er det mange som opparbeider seg
tillit til de enkelte åndene over lengre tid. Kraftdyrene du treffer i
åndeverden får du gjerne et godt forhold til ganske så kjapt men
ikke like kjapt med andre åndevesener vi her snakker om.

Intuisjon og innstinktene dine forteller deg om ånden(e) du jobber
med er kjærlig og om de(n) har har den beste intensjonen for deg.
Magefølelsen er en god venn når man begynner å bygge et forhold
med energier i åndeverden

Informasjonen du mottar
Spørsmål som : "Hvordan fungerer informasjonen du får fra
åndeverden ?" . "Virker informasjonen til å hjelpe deg ?".
" Føler du at livet ditt beveger seg  i en god retning pga samspillet
du har med åndelæreren du jobber  med ?" dukker naturlig opp.

Over tid bør du se om informasjon og ideer som du får gjennom
det å a arbeide med en gitt ånd nyttig og øker det ditt velvære -
enten på det rent personlige plan eller i forhold til dit arbeid som
spirituell veilder, behandler, sjaman e.l.. 
De fleste lærere fra åndeverdenen vil verken bli fornærmet hvis
du tester ut den informasjonen som blir gitt deg, eller hvis du
bestemmer deg for å gjøre det på en annen måte enn det du har
blitt anbefalt. 
De fleste åndelærere forstår at livet ditt er ditt og ikke deres - at
du er faktisk den som "styrer skipet ".


En stor åndeverden innen sjamanismen
Når du begynner å arbeide med ånderverden i din sjamanistiske
praksis er det mange som søker etter åndeguider i den øvre og den
nedre verden i tillegg til mellomverden. Sistnevnte er den verden
som er den verden du lever i til  daglig.

Åndene som du møter i mellomverden kan være svært  informative
og dermed gi deg mange råd som kan være gode å ha med seg på
vegen. Det er også mulig å møte ånder som ikke gir deg spesielt
gode råd i det hele tatt.
Avhengig av hva eller hvem du snakker med kan den informasjonen 
som du får i mellomverden ha en helt egen agenda eller et synspunkt
som kun går på åndens premisser. 
Mellomverden er det stedet som sjamanistisk praktiserende finner 
informasjon om naturkraft, helbredende planter, om fortid og
fremtid etc.

Utviklet ånd fri for ego
Det er en god idé å starte din første interaksjon med en utviklet ånd. 
Det tilsier en ånd et som ikke har et ego. Den aktuelle type ånd er
ikke involvert med mange egne meninger og har egne agendaer .
Denne rette ånden for deg vil alltid ha din beste interesser i tankene,
og vil ikke ha en personlig agenda. 
Du kan sørge for at du møter denne type åndevesen når du drar på
trommereiser. Uansett er det viktig å analysere budskapet du får
om det føles rett eller feil (følg magefølelsen). Budskapet kan
komme i form av farger, tale/kommunikasjon, lukt etc.


Trommereiser er et viktig redskap (sjamanisme)
På trommereiser er det også vanlig at du jobber med kraftdyr som du 
har fått på tidligere trommereiser. På en trommereise vil du reise
fra "den ordinære verden" til "den ikke-ordinære verden" - og
det på på et blunk.
Pga trommene vil du gå inn i en transe. En bra måte å lære dette på
er at ta et sjamanistisk kurs tilsvarende de vi arrangerer i
"Tilbake til Urkraften"  (se kurset "Sjamanisme i Hverdagen"
- se link nederst i dette blogginnlegget).
Du kan også lære mye av Michael Harners gode bok "the way of
the shaman". Både på workshops og i bok vil du lære mye om temaet
rundt det med trommereiser. Det står også en masse info om
trommereiser og kraftdyr på denne bloggen.

På disse trommereisene vil du velge om du vil reise til underverden, 
mellomverden eller oververden. Før du reiser på en slik reise må du
alltid haen intensjon om hva/hvem du ønsker å møte på reisen...og
den energien du ønsker vil da gjerne dukke opp.
Eks.: Det vil gjerne dukke opp et kraftdyr på en trommereise til
underverden hvis det er din intensjon med reisen.

Eksempel på samtale med en fjellånd (apu)
For å gi deg et eksempel: Du kan reise og ha en samtale med ånden i et 
fjell, noe som er vanlig innen Andessjamanisme ("inkasjamanisme").
Dette fjellet kan fortelle deg hvordan du må følge et bestemt regel i 
åndelig arbeid. Du bare må alltid ... begrave dine helbredende krystaller 
i jorden for å rengjøre dem (deres energi.) I virkeligheten er det mange 
måter å rense en krystall. Det er absolutt ingenting galt med råd, men det 
kan være at det kommer til å gi deg et bestemt synspunkt, en trostanke,
et trossystem. Du, som en person som har ryddet krystaller lykkes ved å 
plassere dem ut i solen, kan bruke sunn fornuft og avvise det råd at du 
alltid må rense en krystall i jorden.

Åndekontakt med døde personer
Ta frem "vær varsom-plakaten" når du ber om en død person som en ånd 
eller lærer, Hvis de ikke har gått til lyset først er de har ikke koblet opp
mot deres høyere viten og deres råd må ta tas med den største varsomhet.
Alt er greit, så lenge de har krysset over og koblet med deres høyere viten.
En fin måte å treffe ånedevesener som har gått over til den andre siden er 
å ta trommereiser til oververden.
Det er viktig å ha et åpent sinn for all informasjon du får. Noen ganger kan
du får råd som virker merkelige kan gi svært dramatiske og uventede 
resultater. Det er her tilliten kommer inn i bildet igjen. Hvis du har 
bygget opp god tillit til din åndelærer kan du lettere stole på råd og 
informasjon som du ikke umiddelbart se verdien av. Hvis du ennå ikke 
kjenner og stoler på en åndelig lærer så er det ingenting galt med å 
evaluere råd og gå forsiktig frem.

Energi med høye frekvenser
Når du jobber med åndeverden kan påvirke din egen energi. Du kan 
føle ørhet, svimmelhet, tomhet eller få en følelse av å være svært "tung". 
Årsaken bak dette er at energien i noen ånder jobbe på en annen hastighet
(en annen frekvens) enn det du jobber på. Du absorbere noe av energien 
når du jobber med dem. Ofte opplever de som jobber med englenergier
dette fordi engeleenergien er ganske så høy og annerledes enn det man er
vant til.

Når man jobber mer sjamanistisk rettet vil det som oftest føre
til at man føler seg mer jordet - at man har mer bakkekontakt. Dette mye
pga at man jobber med trommer og trommene jobber på andre typer 
frekvenser. Det gjør at man lettere jobber med de høyere frekvensene.
Hvis man ikke føler seg jordet etter slikt arbeid kan man oppsøke 
naturen, sette seg i kontakt med et tre eller vann...eller et annet element.
Det kan man gjøre med jevne mellomrom uansett når man holder på
med slikt arbeid. Det er viktig at du er godt jordet i ditt "daglige liv".

Vi nevner dette fordi noen mennesker liker måten denne energien
gjør dem mer svevende, slik at de blir "ujordet". For enkelte vil dette
være en flukt fra virkeligheten. Innen sjamanismen er utøveren alltid 
ute etter å ha en god forbindelse med jorden. Det betyr å være tilstede
i nuet og være koblet til hverdagslivet.

Lite jordet
Hvis du føler at ditt arbeid med åndene har gjort det vanskelig å 
engasjere seg i hverdagslivet - som det å ha vanlig sosial omgang med 
venner og bekjente, betale regninger, gå på jobb etc så kan du definitivt 
ha et jordingsproblem. Ikke jobb med så mye med så høye energi-
frekvenser at du ikke klarer å absorbere dem.
Det er en god idé å ta deg god tid, og la prosessen lede deg. Noen av 
de mest kraftfulle opplevelsene kan være svært subtile og tilføre deg
mye positivt...men kan altså også få deg "ujordet".

Hva Åndeverden vet og ikke vet
Det åndene kan lære og vise deg, som kan være dypt på flere nivåer. 
Det kan være healingarbeid, problemløsing i hverdagen, en større
forståelse for altet (visdom) etc.. En åndelærer kan ofte ha stor innsikt i 
i problemstillinger som holder deg tilbake. De vil ofte vite kilden til en 
sykdom eller en emosjonell tilstand.
Men de er ikke alltid like bevandret  på dag til dag livet vi lever - altså
det med hverdagslivet. Det er derfor du alltid er autoriteten på hva som
er hensiktsmessig når vi samhandler med andre. Du er ansvarlig.
Bruk det vi kaller for et "sunt godt gammeldags bondevett".

Hvis du føler at det åndene råder deg til å gjøre ikke kommer til å 
fungere for deg, eller den personen som du skal bistå med gjennom 
spirituelt arbeid kan snakke med din åndelærer om det. Diskusjon
er godt for videre utviktling og nærmere bekjentskap. 
Uansett ikke ta en melding for bokstavelig hvis det ikke intuitivt 
føles helt rett. 

Å Vite hva du ønsker
Når du spør et spørsmål må du være klar over hva du virkelig ønsker 
deg. For en ånd med mye kunnskap har mye å tilby deg. Hvis du 
vurderer å ta deg en ny jobb, samtidig som du ønsker å ha økonomisk 
trygghet gjennom den, skal du ikke spørre "bør jeg ta denne nye 
jobben?" I stedet kan du f.eks spørre, "vil denne jobben gi meg den 
økonomisk sikkerheten og tryggheten jeg trenger?" 
Da vet ånden at det er viktig for deg at du vil ha økonomisk trygghet 
i den nye jobben. At det er det som egentlig er viktigst når alt kommer 
til alt. At det at det kanskje er en kreativ og artig jobb som ville gitt
deg nye impulser faktisk kommer i andre rekke.

De åndene som er "høyt utviklet"  vil alltid gi deg den retningen og 
informasjon som støtter ditt "høyeste beste". Ditt høyeste beste vil 
kanskje ikke alltid sammenfalle med hva du vil selv på et gitt 
tidspunkt. Det kan her oppstå en del forvirring. Vet ikke ånden at jeg 
ikke ønsker å ha en jobb som ikke er økonomisk sikker?  Kanskje 
gjør de det, men standardsvaret vil alltid være det som fører deg til 
ditt høyeste beste. Det åndeverden mener er best for deg. 
Det er nettopp derfor du trenger å være klar på hva du ønsker deg på 
et gitt tidspunkt. (Akkurat nå er jeg lener bort fra høyeste gode og mot 
økonomisk sikkerhet !!) Det er ditt valg å gjøre. En utviklet ånd vil 
ikke gå på akkord med din frie vilje.

Åndelærer som ikke kontrollerer deg
En ånd som sier "du må gjøre det på denne måten" er sannsynligvis 
ikke spesielt høyt utviklet ånd. En ånd kan starte med strenge regler 
for å hjelpe deg å vokse. Den kan oppfordre råd eller en bestemt 
handling veldig sterkt. Men med mindre du gjør noe som vil skade 
en annen person, bør en åndelærer være støttende for deg når du
er  bekymret. Det betyr ikke at åndeguiden din vil være hyggelig. 
Noen er ganske direkte og kan lære deg å bli sterk og vise deg veien
forbi frykten. 
Dette er det viktigste punktet er nok at en utviklet ånd vil ikke 
forsøke å kontrollere deg.

Hvordan Åndeverden kommuniserer (ikke trommereise)
Ånder kommunisere på alle slags måter: lukter, følelser i kroppen din, 
hørsel og noen ganger berøring. (visuell) Noen ganger vil du ikke
få opp noen visuell informasjon. Dette gjerne fordi informasjon som 
formidles deg ikke skal igjennom hjernen din (du vil da være for
hjernestyrt) - at du skal få inn beskjeden(e) på en dypere og mer
sjelelig måte. Åndene vil ofte være ganske pågående med å 
kommunisere med deg på den måten de har valgt. Det kan være ganske
så frustrerende, men ofte viser seg å være ganske kraftig. 

Å være hjernestyrt
Hvor mange ganger har du ikke unngått å legge merke til noe i miljøet 
fordi du i din  tilstedeværelse tar en mening for gitt? 
Så når jeg sier at åndene ønsker å få deg ut av hjernen din, kan det være 
bedre å si at de ønsker å "vekke hjernen din opp." Det er grunnen til at 
kommunikasjon fra åndeverdenen kan komme med merkelige metaforer, 
eller uforståelig setninger . Du må tenke, du trenger å engasjere deg.

En hjelpende (h)ånd
Til syvende og sist, er åndekommunikasjon en overføring av energi. 
Alle tanker er energi - all informasjonen er energi. Healing er energi. 
Gjennom deres tilstedeværelse kan de veiledende ånder prøve å hjelpe 
oss i vår verden i våre bestrebelser etter å utvikle oss, helbrede oss og
veilede oss. De tilbyr en hjelpende hånd. Alt levende har en ånd.
 Energien i ånden kan være drivstoffet for varig endring.

_________________________________________________________
Velkommen til en uforglemmelig kurshelg :

Helgekurs "Sjamanisme i Hverdagen" :
Her får du mange flotte opplevelser mye erfaring fra Åndeverden
... og mange trommereiser får du også dra på...

Info om kurset :

Link (blogginnlegg) : 
http://sjamanistisk.blogspot.no/2014/10/vi-holder-kurs-i-sept-2015-sjamanisme-i.html

Link (facebook) :
https://www.facebook.com/events/619484188181928/


2 kommentarer:

  1. Takk for ett godt og utfyllende blogginnlegg.

    SvarSlett
  2. Takk for fin tilbakemelding. Vi ønsker deg en flott dag !

    SvarSlett