Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Hvordan vi STYRES av HØYRE og VENSTRE side av KROPPEN

Hjernestyrt
Hjernen er delt i en høyre og venstre hjernehalvdel. Man er gjerne
dominert av en av disse sidene og det har en enorm påvirkning i
forhold til hvordan vi møter verden. Her representerer venstre
siden den mer maskuline siden mens høyre den feminine.
Personer som styres mest av VENSTRE hjernehalvdel er gjerne
mer logiske, rasjonelle, verbale og meget raske tenkere.
De bearbeider informasjon fortløpende, ser først på bitene og
setter dem deretter i sammen
for å få hele bildet. HØYREstyrte personer er gjerne visuelle
tenkere som bearbeider informasjonen på en intuitiv og visjonær
måte. De ser først på hele bildet og deretter på detaljene. De er
som oftest også mer innadvendte og følsomme.
Det vanlige undervisningssystemet vi har i Norge (og i de fleste
andre land) er utformet for barn med dominerende VENSTRE
hjernehalvdel siden de tenker på en lineær måte og derfor er
lette å undervise. Barne med HØYREdominerende
hjernehalvdel passer ikke så godt inn i dette systemet ettersom de
er mer visuelle og trenger bilder for å forstå begrepene bedre.
Pga dette har de med en sterk HØYRE halvdel ofte diagnosen
sviktende oppmerksomhetsevne og også ADHD (!!!).
Slike barn lærer rett og slett bedre på andre måter, og når det blir
tatt hensyn til, har de faktisk ikke noe problem å tilegne seg
skolestoff i det hele tatt.Høyre og venstre side av kroppen
I østlige tradisjoner skiller man gjerne på høyre og venstre side
som maskulin og femin side der HØYRE representerer den
maskuline siden (for både kvinner og menn). Denne siden
handler om den ytre verden som arbeid, næringsliv og
konkurranse, ens funksjon i samfunnet, om politikk og makt etc.
I både menn og kvinner gjenspeiler den høyre siden av kroppen
deres forhold til det maskuline prinsippet i dem selv.
Den høyre siden gjenspiler også mennene i ens liv som f.eks far,
bror, elsker og sønn og eventuelt konfliktene som finnes i disse
forholdene.

Den VENSTRE siden representerer det feminine prinsippet i
både menn og kvinner. Den indikerer evnen til å be om hjelp,
å motta og overgi seg, å ha omsorg for andre, å være kreativ og
kunstnerisk, å lytte til og å stole på egen visdom. Den handler
om hjemmet og vår indre verden av ettertanke og intuisjon.

Kunsten Å Finne balansen
Våre roller som menn og kvinner har de siste 50 årene gjennom-
gått en dramatisk endring av kjønnsrollene. Mange sliter med å
finne den rette balansen.
Mannen må "mykes opp" med å innføre mer myke verdier i livet
sitt - legge vekt på ovennevnte feminine prinsipper.
Kvinnens utfordring er gjerne å klare å utvikle selvtillit og selv-
sikkerhet i sine roller som f.eks. både yrkeskvinne og husmor.
At hun klarer å snakke for seg og setter tydelige grenser.
Utfordringen for begge kjønn er den samme med at de begge må
finne de rette energiene i både det maskuline og det feminine.

Tekst hentet i fra boken "Din KROPP speiler ditt sinn" av Deb Shapiro samt 
noe egen tekst.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar