Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Når krenkede barn blir syke voksne


Det er ingen godt bevart hemmelighet at det norske helsevesens 
kunnskap om å se det hele mennesket er mildt sagt mangelfull. 
Det er nok også viktig hovedgrunnen til at mange i dag oppsøker 
alternativ medisin. De har gitt opp skolemedisinens tankegang om 
at det meste kan løses med (patenterte) medisiner fordi de rett og 
slett ikke ble frisk av den metoden. I tillegg opplevde mange bi-
virkninger av medisinene i tillegg.
Innen "det alternative" opplever man sjelden bivirkninger, man opp-
lever å bli hørt og sett som et helhetelig unikt menneske, at tanke-
mønsteret er særs essensielt og at den personlige opplevelses-
historikken er særs viktig. Dvs at erfaring preger kroppen.
Det er utført massevis av studier i vesten som bekrefter at en persons
historikk og tankemønster henger i hop med helsetilstanden. For å
nevne et eksempel vedr. tankemønster resulterer i helseplager så
kan vi ta eksempelet det med å slite med angst. Studier som er  foretatt
viser at angstlidelser viser seg ofte å være relatert til hjerte -og kar-
sykdommer, sykdommer i skjoldbrukskjertelen, luftveiene og
fordøyelsessystemet, migrene, allergi, leddsykdommer, stemningslidelser,
alkoholisme og narkomani.
Mange menneskers helse påvirkes sterkt av det vi kan kalle for grense-
krenkelser. Dvs at man opplever at noen overtrer deres grenser uten deres
samtykke til, eller mot deres vilje. Grensekrenkelse kan bl.a. handle om
seksuelt misbruk og fysisk, mental og emosjonell mishandling og generell
vanskjøtsel av både barn og voksne innenfor en familie. Studier viser at
krenkelser opplevd i barndommen ofte fører til sykdom i voksen alder.
Disse sykdommene er da direkte relatert til krenkelsene.
Dette tar man i liten grad hensyn til innen det norske helsevesenet.
Den norske allmennlegen Anna Luise Kirkengen har gitt ut boken "hvordan
krenkede barn blir syke voksne" der tar hun opp denne problemstillingen og
mange andre i forbindelse med norsk helsevesen. Etter nesten 40 år med
kontinuerlig medisinsk utdanning og klinisk allmennpraksis er hun frustrert
over mangefullheten som råder innenfor helsevesenet. Hun må jobbe etter
det norske lovverkets begrensninger.
Der man hun ikke har lov til å se mennesket som en helhet. Dette gjør henne
frusttrert og mange ganger motløs, men også opprørsk.
Hun sier selv at boken "hvordan krenkede..." er hennes måte å gjøre opprør
på. Boken begynner med en oversikt over et bredt forskningsfelt som under-
søker hvordan erfaring påvirker kroppen. Videre er det mange pasient-
erfaringer med i boken.
Hvordan pasienter har vært igjennom det norske helsevesenet for vurderinger
av den ene spesialisten etter den andre uten at pasienten har blitt forstått eller
vurdert rett. Boken henviser til mange studier. Bl.a. i forhold til hvor bra
mindfullnes fungerer.
Boken er skrevet for studenter innen helsevesenet, helsepersonell, lærere,
spesial-og barne-vernspedagoger, politi og jurister.
Forfatteren håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av
boken på 2 måter "til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine
behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått."
Vi anbefaler Anna Luise Kirkengen bok "hvordan krenkede barn blir syke 
voksne" på det aller varmeste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar