SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Hvordan GJENKJENNE og OPPFØRE seg i forhold til en ENERGITYV ?


De fleste av oss skal ha problemer med å komme igjennom livet utenom å møte
på en energityv. De finner du i de beste familier, på arbeidsplassen, på skolen..
....faktisk i alle sosiale miljøer og sammanhenger.
Vi skal se på hvordan man gjenkjenner trekkende til en energityv.
I dette blogginnlegget kaller vi energityven for enkelthetsskyld "han" (det kunne
like godt vært "hun").
Energityver er personer som overfører sine vanskelige følelser til andre, for selv å
oppleve lettelse og dermed vinne energi. Energityven vil alltid ha rett og
bekrefter seg selv ved å nedvurdere andre, og overfører sitt sinne og skyldfølelser
over på andre. Energityven erkjenner ikke sine feil og svakheter, men kun se det
som er bra hos seg selv. Han styres av gamle mønstre som fører til at han, bevisst
eller ubevisst, utnytter andres energi for egen vinning. Gjennom sine måte å være
på skaper han situasjoner og relasjoner der det ikke er balanse mellom det å gi
og det å ta. Han er manipulerende og mangler empati.
Energityven er også gjerne en person som hele tiden trenger bekreftelse på det
han og gjør. og regelrett skriker etter å bli sett. Når noen byr på motstand og setter
grenser, får han ikke den energien han søker. Han beklager seg da over at den andre
personen har blitt vanskelig å ha med å gjøre. Får man en slik kritikk rettet i mot
seg skal man vende det døve øret til og våge å stå i mot, selvom det kan oppleves
som skremmende til tider. Gjennom å sette grenser (å si i fra) hindrer man
projisjeringene i å nå helt frem.
Selvom man aldri "vinner" (finnes ikke vinnere i en slik sammenheng) kampen mot
en energityv, bør man forsvare seg for sin egen skyld. Setter man ord på
opplevelsene føles det bedre, selvom om ordene ikke blir tatt i mot. Det er
vanskelig, men viktig, å unngå å ta energityvens ord personlig.
Prøv å tenke at vedkommende er i en form for følelsesmessig ubalanse og at det er
grunnen til hans adferd. Er han slik mot deg er han slik mot de fleste andre også.

Det å holde en energityv på avstand innebærer da at vi forstår og tar innover oss at
adferden skyldes personens egne mangler. At han skylder på andre betyr enkelt og
greit på at han ikke har utviklet seg. For å utvikle seg må man bevisstgjøre sine egne
adferds -og tankemønstre. Når vi som mottakere vet dette , trenger vi ikke lenger å
legge skylden på oss selv, og føle oss mindre utsatt. Denne kunnskapen gjør sitt til
at vi vet hvem som er hovedpersonen i dramaet. Energityven bærer på et mønster
som ingen andre enn ham selv kan bryte.

Den passive måten å forholde seg på, som enkelte benytter seg av kan være å lure
seg selv. Hvis man utelater egne behov og kun tilpasser seg andre, blir man lett en
skyteskive. Å være imøtekommende i dette tilfellet fører faktisk ikke til noe positivt
i det hele tatt. Man har rett til å sette grenser og sette seg i respekt og bekjempe det
som krenker en. Man skal beskytte seg selv for å beholde selvrespekten. På denne
måten finner man sin egen kraft og styrke.

Avslutningsvis skal det nevnes at det ikke alltid er så lett å oppdage når energityven
overfører sine sine indre konflikter på sine omgivelser. Når man kanskje etter en stund
oppdager at en person er en energityv er det som tidligere nevnt uhyre viktig å sette
grenser for vedkommende...og kanskje helst unngå personen mest mulig for en kort
eller lengre periode...uten noe som helst snev av dårlig samvittighet. Det får det være
opp til energityven å selv bearbeide det som ligger bak hans adferd og følelser...at
han da går inn og arbeider med bevisstgjøring.

Skal man leke litt hobbypsykolog her så kan man jo bli litt fristet til å si at en
energityv går inn under diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.

         Vår egen tekst samt tekst hentet forskjellige steder i boken "energityver" av Ingalill Roos
                                     - som nok en gang anbefales på det varmeste.

___________________________________________________________________________
Jeg har plassert min blogg i Bergennorske bloggkart!
http://bloggurat.net/kart/registrere/973/bergen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar