SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Sjamanisme i praksis

”Hvis man skal lykkes med noe, må fremgangen skje 
gradvis,  med stor kraftinnsats, men uten stress 
eller besettelse”
Magiker og yaqui-indianer Don Juan (skrevet av Carlos Castaneda)
_______________________


Vi håper ikke at du blir skuffet når vi sier at denne bloggen ikke 
gjør  deg til en sjaman. Den er faktisk kun ment til å være 
en kickstarter, 
eller rett  og slett en følgesvenn på en spennende reise inn i en stor 
åndelig verden. Denne bloggen gir deg både teori og praksis nok til 
at du skal kunne forstå og evne å utvikle din egen personlige og 
indre kraft, det er kun snakk om å sette av tid til øvelsene samt å 
ha tålmodighet nok. Denne bloggen kan også være med på å bidra at 
du  kan bli kjent men den verden man ikke ser med det blotte øyet. 
En verden full av ånder og energier og som i denne bloggen blir kalt 
den ikke-ordinære verden. Den verden vi kjenner best til kalles 
den ordinære verden.

Og bare så det er nevnt, så vidt vi vet er det nok ikke mange av 
de skrevne ord  i denne bloggen som er vitenskapelig bevist (empirisk). 
Ordene her er kun basert på kunnskapsrike menneskers 
ikke-vitenskapelige erfaring 

Ut av krybben

Tom skriver " Livet er fullt av tilfeldigheter tror mange, veldig mange. 
Selv deler jeg  ikke den oppfatningen. Når jeg en kald vinterkveld i 
desember dro sammen  med en kamerat på Cafe Aura i Bergen for å 
oppleve mine første  trommereiser var det for meg overhodet ikke 
en tilfeldighet.  Akkurat som å samme måte at jeg heller ikke tror at
det er en tilfeldighet at det er akkurat deg som leser disse linjene 
akkurat nå. Arthur Sørenssen sto for reisene den aktuelle kvelden og 
han gjorde en særdeles god jobb. I løpet av kvelden ledet han oss både 
til underverden og oververden. Jeg traff avdøde venner i disse verdene 
samt at jeg på en merkelig måte traff selveste Elvis Presley. 
Uten at det overhodet på noen måte føltes noe merkverdig ved det.

Noen dager etter kvelden med trommereisene begynte det. 

Det begynte å ramle inn kilovis med bøker i postkassen som 
hadde et eller annet med sjamanisme å gjøre. 
De fleste var på engelsk ettersom det nesten ikke eksisterer bøker om 
temaet på norsk. I tillegg nedla jeg det lokale biblioteket i Åsane mange flittige
besøk. De hadde godt utvalg i den faglitteraturen jeg ønsket meg. 
Dette var starten på en lang og viktig reise, det var starten på den 
målrettede reisen inn i meg selv. 

OPPVÅKNINGEN
Von skriver: Det gikk mange år med praktisering av sjamanisme før 
jeg fikk den endelige oppvåkningen. Jeg var hele veien tiltrukket til 
kraften i sjamanismen og jeg hadde flere åpenbaringer underveis. 
Men den endelige oppvåkningen kom til meg etter en sjelehenting. 
Det var en forandring som gjorde at livet ble snudd ganske så opp ned 
på kort tid. Selv hadde jeg ingen forventning i forkant av sjelehentingen og 
jeg tenkte for det meste at det var greit å ha prøvd det etter å ha lest om det. 
Under sjelehentingen kunne jeg kjenne en kraft som jeg hadde følt ligge i 
dvale i mange år som endelig ble vekket til livet. 

Dagene etter var både smertefulle og fantastiske.
Kroppen gikk inn i en renselsesprosess som varte i tre uker. Den første natten 
våknet jeg etter en drøm som viste meg deler av hvordan fremtiden min
ville bli. Noe som har stemt veldig bra ut i fra mine erfaringer i dag. 
Tidlig morgenen etter våknet med følelsen av å kjenne det Mor Jord gjør.
Jeg kunne føle hennes pust, vibrasjon og stemning. Jeg gikk ut å 
kjente gleden av å danse i vinden og takknemligheten over hvor rensende
regnet var. Det var ikke lenger noe som føltes som "dårlig vær". 
Jeg fikk også i de påfølgende dagene kjenne på smerten vi påfører
Mor Jord på gjennom måten vi lever på. Det var trist og vondt å kjenne på.
Jeg ble veldig bevisst på de endringer jeg selv kunne gjøre for å være
en bedre datter til Mor Jord etter dette.

________________________________________

”Livet er enkelt. Folk blir født inn i livet for å ta 
vare på hverandre og jorden. 
En dag får du beskjed om at tiden er 
i ferd med å løpe ut, og da må du gjøre 
de nødvendige forberedelsene for å reise din vei, 
og ikke la det være  igjen noe uferdig arbeid. 
Du må komme med dine unnskyldninger, overføre 
det  som var ditt ansvar ovenfor stammen til 
noen andre,  og ta imot stammens takknemlighet 
og kjærlighet for den tiden du har 
hatt sammen med dem. 
Så enkelt er det ”, Rachel

(halvt russisk –halvt Atabascaindianerkvinne )
(hentet i fra 

_______________________________________Start gjerne med en 
frigjøringsprosess :

En form for frigjøring er frigjøring fra våre faste holdepunkter som 
representerer livskraft og trygghet i livet. Det kan være penger, hus, 
bil og andre materielle goder samt forholdet til
andre personer. Livet vakler når vi mister disse holdepunktene, 
for mange går da livet rett og slett i grus. Det er ikke enkelt, men 
vi må lære å gi slipp og stole på at alt er som det faktisk skal være.

Noe annet vi kan frigjøre oss fra er det tomrommet som vi fyller 
livet med.  Når vi ikke lever ut livet i form av arbeid eller annen 
fysisk aktivitet  fyller vi ut dette tomrommet med alle slags former 
for TV-programmer, internett, shopping, overspising etc. 
Vi lever som en form for søvngjengere. I denne sammenheng 
synes vi at et lite utdrag av  den tibetanske dødeboken passer godt :

"De seks mellomtilstanders hovedvers" 
(fra den tibetanske dødeboken)

Nå som livets mellomtilstand kommer til syne
vil jeg legge bak meg all ubesluttsomhet, da det ikke gis tid til dette,
og uten å vakle finne veien, ved å lære, reflektere og meditere.
Jeg vil bruke livet og bevisstheten som en vei,
og virkeliggjøre tre legemer.
Nå som jeg har denne mulighet til å leve som et menneske,
gis det ikke tid til å dvele ved ubesluttsomhetens rasteplass.

Nå som drømmens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg uvitenhetens likegyldige og livløse søvn
og falle inn i den naturlige tilstand av ufravikelig tilstedeværelse.
Klar over at jeg drømmer, vil jeg se alt som manifestasjoner
av klarlys.
Jeg vil ikke sove som dyr
med fremelske evnen å forene den rene tilstedeværelse med søvn.

Nå som meditasjonens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg all villedende forvirring
og hvile i en tilstand av likevekt, uten uro, og uten å holde fast i noe.
Jeg vil falle til ro på det billedskapende og det fullbyrdede stadiet,
legg vekk alle tanker, meditere samlet,
og ikke lenger styres av villfarelsens makt.

Nå som dødsøyeblikkets mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg legge bak meg mitt behov for å holde fast ved alle ting,
uten å vakle tre inn i tilstanden hvor veiledningen åpenbares,
og tre inn i min iboende grunnbevissthets ufødte rom.
I ferd med å adskilles fra denne betingede kropp av kjøtt og blod,
vil jeg er kjenne at alt er foranderlig, at alt er som blendverk.

Nå som den sanne værens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg ikke la meg styre av redsel for skremmende opplevelser.
Hva jeg enn møter vil jeg gjenkjenne som bilder skapt av meg selv,
og vite at det er på denne måten mellomtilstanden kommer til uttrykk.
Jeg er nå nådd dette kraftfulle øyeblikk med mening,
og vil frykte hverken de milde eller de vrede gudommene,
som er bilder skapt av meg selv.

Nå som den betingede tilblivelsens mellomtilstand kommer til syne,
vil jeg ha urokkelig vilje, med all kraft fortsette en gunstig utvikling.
Jeg vil stenge veien til moderskjødet, og huske å stå i mot.
Dette øyeblikket vil krever alt mitt mot og all min klarhet.
Jeg vil slippe tak i all misunnelse og samle meg om min mester,
det forenede par.

Med stor avstand til døden, uten tanker om eksistens,
handler du uten mening.
Å ikke å ha gjort det du skulle, er den største feltakelsen.
Å gjenkjenne din indre trang, er den guddommelige Sannhet.
Vil du ikke leve hvert øyeblikk i denne Sannhet ?
Alle med dyp erkjennelse har sagt :
Hvis du ikke holder din mesters veiledning i ditt hjerte,
forråder du da ikke deg selv ?
Måtte disse hovedversene til 
"Frigjøring ved å høre i mellomtilstanden" aldri
ta slutt, så lenge den betingede eksistens ikke er uttømt.

 


Anbefalninger
Det anbefales å starte opp med de to første 
øvelsene her før man begynner med det sjamanistiske 
arbeidet. Spesielt øvelsen nummer to, å leve i nuet, er selve 
grunnlaget for å oppnå et godt og balansert liv.
Vi mener at øvelse nummer 1 også er veldig 
viktig ettersom man øver seg opp i takknemmelighet 
overfor Moder Jord.

Takknemlighet igjennom bønneritualer

Norge er i dag et veldig rikt land og mange i dette landet ser på det derfor 
som en selvfølge at man har masse mat tilgjengelig på bordet hver dag. 
Det er ikke noe  problem å få nok mat. Problemet er at vi rett og slett får 
for mye mat. Ofte går dette  over i fråtsing. Fråtsing og selvfølge er med 
på å bidra til å gjøre oss ulykkelig. 

En fin måte å bli kvitt denne ulykkeligheten er å få tilbake følelsen 
av takknemlighet for maten. Takk Moder Jord før eller etter hvert 
måltid for at vi har mat på bordet. 

Takk også dyret eller dyrene som har gitt sitt liv for at vi skal kunne 
spise oss mette  og overleve. Å vise takknemlighet gir en god følelse og 
man trenger ikke å tro på en spesiell Gud for å utføre det. 
Man utfører det i respekt for skaperverket. Så utfør bønner hver 
dag og gjerne flere ganger om dagen. Start gjerne dagen med det og 
avslutt med en bønn på sengekanten. Indianerne ofrer når de får noe. 
De legger en liten offergave tilbake til 
Moder Jord. 

En kort vakker bønn som gjerne lakotaindianerne bruker er
"To all my relations"


Å leve i nuet

En fellesnevner for zenbuddhisme, Jesus, Buddha og andre store
åndelige ledere er det å leve i dette øyeblikk. Lev her og nå, intet annet
er mulig. 
Mange mennesker veksler mellom å leve i smerten fra fortiden 
og i all frykten for fremtiden. Jeg praktiserer det slik at hvis jeg glemmer 
meg bort og begynner å bekymre meg for et eller annet som ligger langt
der frem  i fremtiden sier jeg til meg selv;
"Her og nå ! Her og nå ! Her og nå!" 
 Jeg bruker det som en affirmasjon. 

Det er som når en Zen-buddhist ble spurt av en person : 
"Hvordan har det seg at du som eier så lite materielt kan virke så fornøyd 
med livet ditt ?". Zen buddhisten svarte "Når jeg spiser så spiser jeg, 
når jeg går  så går jeg og når jeg løper så løper jeg"......altså, 
Zenbuddhisten var tilstede i nuet hele veien. 

Det er en bivirkning med dette. Hvis du f.eks. skal på en ferie i 
syden eller et annen eksostisk sted så vil du ikke glede deg så mye
på forhånd. Dette er fordi du er tilstede i nuet og tar turen når
den kommer. Men det positive er at du er totalt tilstede på hele reisen,
du vil ikke bekymre deg for noe  som du kanskje vet vil skje
etter reisen.  Å leve i nuet er en forutsetning for at du skal
få det bra i livet. 


En øvelse for å stenge av den indre dialogen

For å stenge av den indre dialogen kan man praktisere følgende øvelse. 
Man kan gå lange strekninger uten å fokusere blikket på noe.
Ved å skjele litt skal man holde et perifert øye med alt som presenterer 
seg for  blikket. Man kan holde blikket rettet like over horisonten, 
men uten å fokusere på det,  da er det mulig å legge merke til alt 
innen 180-grader-området foran øynene. 

Det kan ta lang tid, mange timer med øvelser, før man til å stenge av 
den indre dialogen  men når man får den til kan man oppleve at 
man flyter. 

(Carlos Castaneda, fra boken "Kraftens gjerninger" )
.

Fra scratch

Det først vi vil anbefale når man skal starte opp med sjamanistisk 
arbeid er å lage seg et alter og finne kraftobjekter samt å lage seg 
en rasle. Deretter bør man kjøpe seg en tromme og komme seg inn 
i en trommesirkel eller en lignende gruppe. 
Selvom sjamanismen er noe vi finne nært inne i oss selv så er vi 
overbevist om at man får en raskere utvikling med inspirasjon 
fra andre ...men følg alltid magefølelsen, Husk at dette er ingen 
religion og at vi alle går med fasiten...inkludert deg.
Du og 7 milliarder andre mennesker har fasiten for hva som er 
rett for hver enkelt...


Notatblokk

Start hele prosessen med å skaffe deg en stor fin notatblokk. 
Denne bør du bruke flittig. Noter gjerne alt arbeidet du gjør i 
prosessen i denne notatblokken. 
Her vil di se din utvikling samt at det vil være mange ting du 
ikke forstår med en gang du opplever dem men du vil forstå 
i ettertid. Det kan være symboler og ting som mestere
i reiser forteller deg. Det er derfor viktig å ha 
notatene å gå tilbake til. 

NB. Og husk å skrive ned alle trommereisene 
(hva du opplever, symboler du får ned etc.)
.
                       

Intensjon og fokus

Dette er et veldig viktig og grunnleggende punkt. Hvis man skal 
komme noen vei i det sjamanistiske arbeidet må man ha intensjon
og man må ha fokus. Når f.eks. skal på trommereiser skal man ha en
intensjon med reisen.
Hva du skal i reisen, hvilke spørsmål du vil ha svar på etc. 
For å få dette til må du være fokusert. Ikke virre rundt i
ingenmannsland uten mål og mening. Da vil du nok gi opp det
sjamanistiske arbeidet rimelig fort.

Et eksempel på en øvelse som gir deg fokus : 
Se for deg et helt firkantet kors som står plassert i en sirkel.
Ser deretter for deg at dette korset går opp på utsiden av sirkelen
for deretter å plasseres midt i sirkelen igjen.
Gjør dette i rolig tempo.

Kraftobjekter
Når du setter i gang med sjamanisme bør du kjapt komme i gang med å 
skaffe deg kraftgjenstander. Gjennom spesielle energiøvelser opparbeider 
man også en sterk kraft i selve gjenstandene. Grunnen til at man innen 
sjamanistisk arbeide  bruker dette er fordi man da får det lettere med å 
holde fokus, styre viljen og å  konsentrere seg. Det er viktig at man ikke blir 
avhengig av sine kraftobjekter men  at man kun føler at de er et suplement i 
sitt arbeide. Det er mange metoder man kan  benytte for å finne kraftobjekter. 
Man kan gå i naturen og føle seg frem eller man kan gå inn i en steinbutikk 
og kjenne på energier fra de forskjellige steinene og kjøpe de steinene man 
mener har rett (sterk) energi. 
Man kan ”åpne seg”, si til seg selv at man skal finne de rette objektene 
ved rett anledning. Alternativmesser og i antikvariater kan også være de 
rette stedene å finne  slike kraftobjekter. Etter at man har funnet objektene
kan man ha dem i  bukselommer, vesker, under puten når man sover etc. 
De får tilført din energi gjennom at du har dem rundt deg. Og hvis du ikke
har vært i nærheten av dem på en stund kan du lade dem opp med å ha
dem tett på deg igjen. Du kan også ladde objektene med spesielle ritualer
som du selv lager. Hvis du bruker disse objektene helt til "hverdags", uten
mål og mening, kan du selv føle at de mister den magiske kraften som du
følte når du valgte dem ut. 

Vanlige kraftobjekter
Vanlige typer kraftobjekter kan være steiner, krystaller, sverd, pinner, 
kniver og lignende og de kan brukes på mange måter. Man kan bruke
dem til å plukke opp  informasjon, bruke dem i ritualer, sende svart
og hvit energi (svart og hvit ganding), bruke dem til å bli kvitt tung
energi,  bli kvitt invaderende energier,  som du skjønner så kan
de brukes på mange måter.Renselsesmetoder til kraftobjekter

Det finnes tusenvis av muligheter hvis man bare er kreativ nok til 
å visualisere.  Her er noen forslag til noen enkle renselsesmetoder. 
Disse renselsesmetodene kan du også bruke i forbindelse med noe 
annet hvis  du føler at det er rett. Husk det  viktige er intensjonen 
du har.

Metode 1 : 
Man kan legge objektene i en bolle med vann blandet med salt. 
La det ligge over natten.

Metode 2 : 
Objektene kan graves ned og ligge nedgravet i 24 timer.

Metode 3 : 
La objektene ligge en stund i en elv/bekk.

Metode 4 : 
Man kan visualisere at objektene blir renset,man ser at den tunge 
energien går opp i Skaperens lys (noen kaller det negativ energi men 
vi kaller den tung energi).


Alter - stasjonært og 
mobilt (mesa) 

Finn et spesielt sted i huset der du kan sitte i fred. 
Der kan du plassere lys, steiner,  pendler, tarotkort, bilder som vil gi deg den 
indre roen. Det er viktig at dette er et sted  der du kan sitte uforstyrret. 

Dette er stedet der du skal utføre åndelig arbeid og 
oppbevare dine kraftobjekter. Stedet der du kan be dine bønner og 
sende de tankene du ønsker. Dette er stedet for å realisere intensjoner. 
Stedet kan også selvsagt være i naturen - eller begge steder. 
Selv har vi et et alter i huset samt hver vår mesa (mesa betyr bord  på 
spansk),  mesa er et mobilt alter. Vi har da steiner og andre 
kraftgjenstander i et stykke med stoff - de pakkes inn i på en spesiell måte. 
Dette alteret har vi med når  vi skal behandle en klient, når vi er med på 
seremonier, drar på ferie osv.
Det med  mesa er en tradisjon innen Andessjamanismen - noe som vi
faktisk føler er helt rett å praktisere.

Slik kan en mesa se ut - kraftobjektene ligger på selve stoffet.

Rensing av auraen
Før man åpner et hellig rom og skal starte en seremoni er
det vanlig at man renser auraen slik at man
ikke tar med seg tunge energier med seg inn i seremonien.
For å rense auraen på seg selv og andre bruker man f.eks hvit salvie 
som er påtent, og lagt i et askebeger eller skjell e.l., slik at det siver 
en del røyk opp. Deretter tar man f.ek.s en fjær til å vifte røyk inn i 
auraen. Det er mange som har forskjellige kjøreregler for hvordan 
dette  skal gjøres men vi gjør det enkelt med å starte på toppen 
av hodet og går ned på begge sider av kroppen
...enkelt og greit.


Åpning av et hellig rom

For oss er det viktig å lage et hellig rom når vi jobber med klienter 
og når vi er ute i naturen for å jobbe med energier. Lag gjerne et 
hellig rom når du skal foreta healing og lignende arbeid også. 
Et hellig rom holder åndene vi ikke ønsker å ha med oss på utsiden 
(altså på utsiden av det hellige rommet) slik  at de ikke trenge inn i
vårt arbeide, i vår klient eller i oss. Vi starter mot øst (mange andre
starter fra sør), der solen står opp, og beveger oss med solretningen. 
Man er alltid vendt mot den himmelretningen man forteller bønnen til - 
noe som vil medføre at vi vender oss til fire himmelretninger i tillegg 
mot Moder Jord (da tar vi på bakken, gulvet e.l.) og mot Skaperen 
(vi vender oss da oppover mot himmelen).

Lag helst din egen bønn. Bruk ord og retninger som betyr noe for 
deg – som setter deg i rett fokus. Det er fokuset og intensjonen som er 
det  viktige i åpning av et hellig rom. 
La gjerne denne bønnen være en del av notatblokken din.
Mange kan lage en bønn for forskjellige anledninger. 
Akkurat som man holder en tale i enkelte anledninger.
Her er et eksempel på en enkel bønn Tom skrev og
utførte i  forbindelse med en feiring av vintersolverv 
den 21.desember 2010 :
  
Bønn for å åpne 
et hellig rom
ÅPNING AV DET HELLIGE ROM – VINTERSOLVERV 21.12.2010
(det ble helt juleøl på bakken i hver retning mens opplesningen pågikk)


ØST
Til alle våre forfedre – til vinden fra øst.
Vi er i dag samlet her for å markere både fullmånen og 
vintersolverv , 
vi legger fra i dag av bak oss mørketiden og går mot 
lysere tider.
Vi ber dere som har vandret på de samme stiene og besteget 
de sammme fjellene i gjennom mange generasjoner… lek med oss, 
le og beskytt oss og ta del i denne
seremonien. Kom kom kom å bli med…

SØR
Til alle våre lysvesener – til vinden fra sør
Vi er i dag samlet for glede, og for å minne oss selv på denne 
store høytiden vi går inn i. La budskapet om fred bli intigrert i alle 
tenkende vesener, helt ned
på cellenivå…lek med oss, le og beskytt oss og ta del i
denne seremonien.Kom kom kom å bli med…

VEST
Til alle våre hjelpere – til vinden fra vest.
Vi som er samlet her i dag er samlet for å markere det som 
kanskje betyr mest av alt, nestekjærlighet. 
Vi vet at gjennom hat og frykt blir vi svake og
men igjennom nestekjærligheten opplever vi det som kalles styrke… 
kjærligheten som er så lett og så vanskelig på en gang…. 
lek med oss, le og beskytt oss og
ta del i denne seremonien.
Kom kom kom å bli med…

NORD
Til alle våre kraftdyr – til vinden fra Nord.
Vi er i dag samlet sammen med dere her i fellesskap for å hylle 
livets sang.
 I kveld skal vi føle trommenes rytmer i marg og bein mens vi varmer 
oss rundt vår venn ilden. Denne kvelden skal vi ære fellesskapet ved å 
fylle denne mørke og
lange natten med latter og ekte glede. 
Dere kraftdyr er som alltid hjertelig
velkommen til å være med …
lek med oss, le og beskytt oss og ta del i denne seremonien.
Kom kom kom å bli med…


MODER JORD
Vi henvender oss til deg Moder Jord, steinfolket, plantefolket og 
fjellåndene.
Vi er samlet her for å hedre og hylle dere alle. Vi ofrer i kveld med 
glede vårt julemjød og våre separate offergaver. Vi er takknemmelige for 
at du Moder Jord, vår sanne moder, gir oss den daglige føden vi 
trenger og tar imot våre tunge energier. 
Til gjengjeld skal vi som er her i kveld jobbe på alle bevissthetsplan
for at denne vakre planeten skal bli et bedre sted å være for alt og alle…
lek med oss, le og beskytt oss og ta del i denne seremonien. 
Kom kom kom å bli med…
.
SKAPEREN
Vi henvender oss til universet og til deg som er kjent med så 
mange navn: du er Skaperen, Gud og Allah. Du er en del av oss og 
vi er en del av deg. Vi takker deg
for at du hjelper oss med å avsløre illusjonens teater og med stor 
tålmodighet er vår trygge mentor på på denne lange, og samtidig, 
korte og frustrerende veien.
Vi trenger daglig din væren og din helende kraft… lek med oss, le og 
beskytt oss og ta del i denne seremonien. 
Kom kom kom å bli med…Å innvie et hellig sted 
i naturen :
Det er selvsagt mange måter å lage til sitt eget sted i naturen.
En av mange måter er slik jeg Tom gjorde det en mørk høstnatt 
når de fleste  i samfunnet lå rundt og vandret inne i sine søteste 
drømmer. Jeg var ute på natten fordi at jeg
da følte en enorm ro med tanken på at da hadde jeg fjellet helt 
for meg selv.  Jeg gikk brukte hodelykt og hadde i tillegg med meg 
tobakk, lighter, en liten fakkelboks, kompass, rasle, røkelse og askebeger 
(til å ha røkelsen i).

Jeg gikk opp til et spesielt sted på fjellet, det skal nevnes at jeg bor 
i Hordaland og der er det mange fjell. Oppe på dette fjellet, som kun er 
300 meter høyt, ligger det et lite vann med enkelt trær lett plassert 
på området.

1) Startet med å åpnet himmelretninger med bønn (mot alle
4 himmelretninger + Moder Jord  og mot mot Skaperen/universet
(altså mot 6 retninger totalt)
2) Satt deretter i total stillhet (meditasjon).
3) Renset meg selv, 4 stk. steiner og utvalgt område med salvie.
4) Valgte intuitivt ut i hvilken retning de 4 stk. steinene skulle ligge. 
    1 stein i hver himmelretning i ytterpunktet på en sirkel. Under hver 
    stein ble det lagt en bit med salvie.
5) Jeg sa følgende setningi hver retning : ”Jeg ønsker dere gode 
energier i øst/sør/vest/nord til å være tilstede i skjønnhet og balanse”.
6) Jeg sto deretter i steinen ved øst, retningen jeg alltid starter mot, 
     og takket åndene og energiene som tilhører stedet.
7) Tente deretter opp fakkelboksen og satte den i senter av med 
     det hellige rommet/sirkelen.
 8) Gikk deretter og røyket rundt sirkelen. Deretter ble tobakk spredt 
     akkurat på samme sted. For å åpne og stenge det hellige rommet 
     bruker jeg å si følgende  følgende tekst :

”La ravnens kraft være min
La svanens sang være min
La slangens visdom være min
La jordens godhet være min
Ja, La jordens godhet være min”


Tredansritualet
Etter å ha laget dette hellige rommet utførte jeg (Tom) en TREDANS 
for å kommunisere med PLANTERIKET på området. 
Dette ritualet ble utført slik :

Jeg sto i ytterpunktet av det hellige rommet/sirkelen mot SØR 
(sto ved tidl. utlagte stein).Sto stille en stund og hilset kraften i 
sør. Sa følgende ” jeg ber  deg om å lære meg om trær”. 
Følte at jeg blir støttet av jorden og at himmelen spredte seg ut 
over hodet. Følte deretter hvordan det føles å være et tre.
Hvordan røttene strekker seg ned i jorden, forbi steiner etc. 
Trekker til meg næring som føres ut i bladene. 
Følte treets grener som  strekker seg opp.
Konsentrerte meg om treets ånd –danset/beveget meg til at jeg 
følte at jeg var ferdig. Takket energiene i sør og trærenes ånd. 
Sto i ro og kom rolig tilbake til bevisstheten. Følte himmelen over hodet 
og at jeg fikk bakkekontakt.

 Bilder fra mitt hellige sted under et overnattingsbesøk.

Tromme, rasle og kraftdyr
Trommen kalles av mange for sjamanens hest, og inne sjamanismen 
bruker vi trommene for å reise inn i den åndelige verden for å møte 
våre åndehjelpere og kraftdyr.
Vi drar inn i åndeverden for å hjelpe oss selv (vi må alltid ha en intensjon 
for å begi oss ut på trommereise).


Generelt om trommer
Det er mange typer trommer å få kjøpt. Skinn av geit,
hjort, rein, kalveskinn kan være tredd rundt rammen (kalles 
derfor rammetromme) samt at det kan være plast. Sistnevnte er 
REMO-tromme og kan brukes i all slags vær. Lyden vil ikke bli 
"slappere eller strammere" - flott i regnvær.
Ulempen er at lyden ofte ikke oppleves så bra- som man gjør 
med en ekte skinntromme. Trommer med skinn gir som sagt 
gjerne den beste lyden men sliter virkelig når det regner. 
Det er da viktig å ha et bål som man strammer den over. Du må 
bare passe  på at hånden er mellom trommen
og bålet når du strammer skinnet så skinnet ikke blir brent. 
Det kjekke ned en tromme med skinn er at den lever på en helt annen 
måte, man føler at trommen er levende.


Lavvotur, båling og tromming er alltid kjekt.

Lag deg en enkel rasle
En rasle lager du enkelt ved å legge småstein, tørre gule erter e.l. i 
en liten boks (fyrstikkeske, plastboks, tom vitaminboks etc.) el. 
Hvis du vil bruke mer penger på det kan du kjøpe det i musikkforretning 
eller på alternativmesser.
Noen drar på storbyferie og der er det ofte rasler å få kjøpt 
på markedene. Den som leter finner.

Kraftdyr
Kraftdyr er helt essensielt for sjamanistisk arbeid. Detter er 
åndeskapninger som du treffer i alle verdenene som sjamanen 
beveger seg i den ikke-ordinære verden (altså under, mellom 
og oververden). Innen core-sjamanismen finner man
gjerne sitt kraftdyr ved å reise til underverden med en intensjon om 
at man skal finne et kraftdyr. 
Innen inkasjamanismen har man fast slangen som representerer 
himmelretningen sør, pumaen/jaguaren representerer vest, kolibrien
representer nord og og kondoren som representer vest. 
Underverden symboliseres med slangen, mellomverden med pumaen 
og oververden med kondoren.
Det kan være naturlig å spørre: " hva er egentlig et kraftdyr" ? 
Slik vi ser det kan kraftdyret ses på som et symbol på en energi som tar 
deg inn i dypet av deg selv, der du har svarene dine, for så å gi deg de 
svarene du egentlig vet - dypt der inne.

Uansett hva kraftdyrene måtte representere så kan de gi deg 
beskyttelse, kraft og svar. Du kan ta dem med i dine ritualer og la 
dem bli en viktig del av deg selv.
Hvis du ikke gir dem oppmerksomhet på en stund så kan du risikere at 
de forsvinner.

Det skal nevnes at når du er på en trommereise så
får du det kraftdyret som er helt rett for deg. Så ikke bli skuffet hvis 
det dukker opp en mus når det var en stor hjort som sto på 
ønskelisten. Og når du har fått deg et kraftdyr så anbefales det også at du 
setter deg inn i egenskapene dette dyret har,,,
- du kan finne info om forskjellige kraftdyr i denne bloggen.
(oppdateres jevnlig - se under "Kraftdyr")

To av Toms læremestere, Don Alejandro og Don Mariano, paqos 
fra Qero Nation (Andesfjellene) 
trommen til venstre bærer en puma mens trommen til høyre bærer en slange

Trommereiser
Når du skal på trommereise skal en eller flere personer tromme for deg
eller så kan du høre på trommereise på CD. Vi selger trommereiser 
på CD for en hundrelapp + porto (se flere steder på denne bloggen).
Når du skal reise avgårde på en trommereise skal du alltid ha en intensjon 
med reisen.
Har man ingen intensjon med reisen blir det med trommereiser "vannet ut" 
og det magiske vil forsvinne. Så før du reiser så skal du rett og slett ha en 
mål og mening med reisen. Det kan være at du reiser for å få svar på spørsmål 
du har om ditt eget liv, eller andres liv. Det kan være at du trenger et eller 
flere kraftdyr. Når det gjelder selve reisen så har vi innen core-sjamnismen 
en standard oppskrift som man bør følge.
Vi begynner som regel  trommereisen med å finne inngangen til en tunnel ned 
i bakken - men noen dropper den delen. Deretter skal man reise ned i 
tunnelen, du bestemmer fargen på tunnelen, hvor stor den er og hvor 
lang den er. La deg bare rive med i reisen og se hvor dine indre bilder lager 
til denne flotte verden.
Når du har reist i tunnelen en stund og kommet langt ned i underverden 
kommer du ut gjennom et hull og der møter det deg et stort vakkert 
landskap. Du bestemmer hvordan dette landskapet skal se ut. 
Kanskje treffer  du kraftplanter og andre åndevesener
der, kanskje ikke. Kanskje er det trær, bekker og dyr - kanskje ikke. 
Det finner du at av under disse flotte trommereisene. Når takten på 
trommen øker merkbart skal du tilbake mot tunnelen igjen og reise 
tilbake  til inngangen av tunnelen. Veien tilbake tar som regel bare 
2-3 minutter  så dette går fort. Som regel blir kraftdyrene igjen i selve
tunnelen...men dette bestemmer du. Det er ikke bestemt hvor lenge 
en trommereise varer (hvis du ikke har den på CD selvsagt :-), 
reisens lengde er avhengig av hvor lenge den personen som trommer 
føler er rett. Gjerne alt fra 10 minutter til 30 minutter.
Men som sagt det med tid opphører gjerne for den som trommer også.
"Trommeren" bare føler seg fram.


CD'en "trommereisen" får du kjøpt hos oss for 120,- inkl. porto

Din første trommereise
– Finne åpningen til tunnelen
Den første trommereisen kan gjerne vare i kun 2-3 minutter, eller mer hvis 
det ønskes. Intensjonen er kun å finne inngangen til tunnelen.
Denne inngangen skal være på et sted vi kjenner til i den fysiske verden 
eller i drømmeverden eller fra hvor som helst egentlig .
En inngang vi skal se for oss ved starten av reisene til underverden.
Man ser for seg denne inngangen hvor som helst. Du kan føle at det er
rett at inngangen er under et tre eller et hull i bakken - fra et sted
du har drømt om eller et fysisk. Bruk gjerne fantasien hvis det føles rett.
NB! Noen føler at det er vanskelig å se for seg inngangen så de dropper denne
delen og bare hiver seg inn i tunnelen - og det går selvsagt like bra :-)
- Du kan også finne deg en annen inngang ved en senere anledning hvis
du ønsker det. 

Trommereise
- Hente kraftdyr til seg selv
Man går inn i åpningen og ned i tunnelen. Hvis man ser et dyr skal man 
spørre 4 ganger om det er kraftdyret. Skal se dyret 360 grader (fra 4 vinkler) 
– skal ikke være en kaldblodig skapning som fisk etc. 
På trommereisen kan man også gjøre seg kjent med det nye kraftdyret.


Trommereise
- Danse kraftdyret sitt
For å bli kjent med kraftdyret og beholde vennskapet med det bør vi danse
kraftdyret med jevne mellomrom. Vi behøver ikke å etterligne bevegelsene til
dyret. Det som er viktig er å føle det (”halvvegs” føle det). Vi bruker rasle hvis vi
ønsker det. Ingen har i ettertid lov til å kommentere en annens dans. 20 minutter
kan funke veldig bra.
Gruppe : Hvis man er i gruppe kan deltakerne gå/danse/bevege seg rundt i sirkel
mens det står en person i midten som trommer.
Alene : Sette på CD m/trommereise – dans i veg. Skal føle at man er kraftdyret.
Bruk gjerne tromme og/eller rasle også. Her er det fritt valg fra øverste hylle.

Trommereise
- Hente kraftdyr til andre


Dette er en sterk teknikk som kan heale. Man kan hente et kraftdyr som skal 
hjelpe for et spesielt problem. Det kan være helserelatert, økonomi etc. 
Det finnes sikkert mange måter å hente et kraftdyr til andre på. 
Her har vi tatt med 2 alternativer som vi har praktisert selv. 
Man kan sette på en CD med en trommereise, bruke en rasle
selv eller få en person til å tromme eller rasle for seg.

Alternativ 1 :  
Man legger seg ved siden av klienten med skulder mot skulder 
og  ben mot ben.
Klienten skal bare ligge og ikke tenke på noe som helst.
Personen som henter kraftdyret arbeider slik :
Gi slipp på all kontroll (prestasjonsangst etc.)
Finne hullet inn til Moder Jord.
Sjelen vår reiser i tunnelen inn i Moder Jord.
Vi velger selv om vi vil ha med kraftdyret eller ikke. Ingen andre
hjelpere tas med. Sjelen vår skal reise ikke kroppen.
Vi går inn i Moder Jord og ber om at ”denne kvinnen/mann som 
heter ……skal få møte kraftdyret sitt på denne reisen. 
Når det dukker opp et potensielt kraftdyr skal vi klare å se det fra 
4 vinkler – 360 grader. Ikke kaldblodig skapning som fisk e.l. – 
kraftdyret skal heller ikke vise oss tennene. Hvis kriteriene er 
oppfylte har vi funnet et kraftdyr til klienten. Vi tar tak i kraftdyret 
med hendene.
Nå skal vi være i kroppen (ikke sjelen). Reiser tilbake i tunnelen. 
Vi tar hendene og legger ved brystkassen til klienten og blåser 
kraftdyret inn og tetter hullet med hånden.

Alternativ 2 : 
Man drar med kraftdyret ned til underverden for å treffe kraftdyret 
til klienten.
Man spør 4 ganger etc. Sjamanen kan også spørre kraftdyret sitt 
om det er det rette kraftdyret for klienten. Når man vet at det er 
det rette kraftdyret for klienten skal man ta rundt kraftdyret med 
armene (armene blir da stående som en sirkel) og ta det
med opp av tunnelen. Først blåser man kraftdyret inn i solar-plexus 
på plass. Tetter for innblåsingssted med hånden i ettertid – deretter 
reiser man klienten opp i en sittende stilling slik at man kan blåse
inn kraftdyret i kronechakraet også.
Innblåsingspunktet forsegles med hånden. Pasienten legger seg 
ned igjen. Deretter rasler vi 4 ganger rundt hele personen for å 
forsegle kraftdyret i kroppen. 

Man kan gjerne bruke trommereise på CD til dette arbeidet.

NB! Hvis man får et insekt, fisk eller krypdyr ned som kraftdyr må 
man spørre sitt kraftdyr Flere ganger for å være helt sikker. Det er 
enkelte som trenger disse kraftdyrene men det er ikke så mange.


Trommereise
- Hente kraftdyr for å helbrede
seg selv
Man skal her være oppmerksom på at en smerte gjerne er et symptom 
på at noe er galt. Det er ikke noe automatikk i at smerten ligger i det 
området som vi har vondt. Tvert om, som regel ligger det ikke 
i nærheten  av smertepunktet en gang. Det mest sansynlige er at det
ligger en ”mental ubalanse” som ligger bak smerten. 
Det er som regel noe vi sliter med mentalt (eks. tankekjør i 
forbindelse  med noe) som er selve problemet i forbindelse 
med smerten. Psykosomatisk lidelse heter denne problematikken i 
vårt kjære helsevesen. Man bør derfor i denne forbindelse først ta en 
reise til mesteren i oververden for å høre om hva
som er det underliggende problemet og hva som bør gjøres. 
Deretter kan man hente et kraftdyr som skal hjelpe til for at vi blir 
kvitt smerte (blir frisk).

Trommereise - for å møte 
læreren vår i oververden
Læreren/livsmesteren vår er gjerne en energi fra et 
menneske som har levd på Moder Jord.  Det er ihvertfall slik vi 
opplever det. Han/henne finner vi i oververden og vi kan få svar 
på mange spørsmål. 
Helse og veivalg er bare en liten brøkdel av hva du kan forvente å 
få svar på. Når man skal hjelpe for eksempel en klient med å bli
frisk kan man ta en tur til læreren for å spørre om hva som skal til.
Fremgangsmåte : Vi tar en trommereise, enten på CD eller
live. reiser på kraftdyret vårt opp på et fjell eller en eller annen 
form for høyde. Kraftdyret blir igjen på jorden mens vi farer oppover. 
Kanskje man føler det er rett å stige opp i en lyssøyle, eller hoppe 
oppover fra sky til sky, opp via en pipe, via et bål...mulighetene 
er mange...men  kraftdyret kan  stå igjen. Fokuset er rettet mot 
å komme oppover. 

Hvordan vi møter mesteren  er opp til hver enkelt. La de indre bildene 
som kommer opp bestemme.
 Se opp mot en lysåpning. Du vet at du har kommet igjennom til oververden 
når du bryter en hinne og gjerne føler en form for rykninger i kroppen. 
Når du har kommet igjennom hinnen skal du orientere deg 
i den nye verden. 
Har du problemer med å komme opp kan du påkalle kraftdyret og få det 
til å hjelpe deg på reisen. Når du har kommet opp og fått  kontakt 
kan du spørre om ånden du møter er mesteren din. Spør deretter 
spørsmålene du har.
Ta samme veien ned til kraftdyret igjen, samme veien tilbake som
du kom fra. Skriv ned i notaboken svarene du får. Disse svarene kan 
være viktige for din progresjon som sjamanistisk praktiserende. 

Trommereise
– å få en seremoni fra sin lærer
for å gjøre klient frisk
"Sjamanen" går til læreren for å få en sermoni som klienten 
trenger for å bli frisk. Læreren forteller "sjamanen" hva som 
skal utføres i sermonien.

Trommereisen :
Reis med kraftdyret til læreren som befinner seg i oververden. Kraftdyret blir
som vanlig stående ”nede på fjellet”. Legg frem problemet til klienten for
læreren. Læreren forteller deretter vilken type sermoni som skal utføres.

Eksempel 1:
Behandleren min fikk ned at jeg skulle ut og finne treet 
jeg ble kjent med tidligere.Jeg skulle gå rundt treet 2 ganger. 
Deretter skulle jeg gå til solsiden.
Sette meg ned å kjenne i jorden. Ta treets løv i hendene – lukte 
2 ganger – kaste bladene tilbake til treet – deretter skulle jeg legge 
mine hender mot treet –
be trett 4 ganger ”gjør meg frisk” takke treet – kaste vann rundt treet.

Eksempel 2 :
Jeg fikk ned at min klient skulle vende seg mot sør – tenne opp 
et bål – si og føle ”jeg er frisk”.  

Ble kvitt isjas
Det hører med til historien at jeg (Tom) ønsket å bli kvitt isjasplager jeg hadde 
hatt i flere år. Jeg utførte seremonien samt at jeg brukte et kraftdyr jeg har 
for bedring av helsen. Isjasen forsvant helt ca. 2 uker senere - og jeg har ikke 
hatt isjas siden. Dette er nå ca. 10 år siden.
Ut i naturen - møte et tre
(i den ordinære verden).
- Bli kjent med det
- Føle det
- Smake det etc.
Man kan gjerne bruke ca. 30 minutter på det (hvis det føles rett).


Trommereise - møte det samme
treet i mellomverden
(i den ikke-ordinære verden)
Man reiser i mellomverden og ber kraftdyret om å ta seg med til 
ovennevnte  tre. Hvis man for eksempel utfører trommereisen inne 
blir man med kraftdyret ut gjennom veggen og rett bort til treet. 
Deretter føler man treet på nytt – nå i den ikke-ordinære verden.

Trommereise
– reise i alle himmelretningene
Reis langt ut i alle himmelretningene for å se hva som er der.
Vi reiser da i mellomverden på kraftdyret. Bør reise i alle 
retningene etter hvert. Nord – sør – øst – vest – opp og ned

Trommereise
- for å møte livets tre
Intensjonen med å reise til livets tre, som gjøres under en 
trommereise, var å møte selve treet samt å utforske det. 
Man kan ta med seg et psykisk problem og be om å få svar 
på det under selve reisen. Før reisen kan man trekke en 
rune som skal være med på reisen. Denne runen skal man 
forøvrig ha med oss etter reisen også. Denne runen blir 
deretter spesiell for oss selv ved det videre arbeid.
a) Vi kan spørre treet om et psykisk problem.
b) Vi kan få en gave av treet. En gave som vi fysisk kan 
    skaffe oss på en måte.

Toms første reise til livets tre :
Reisen foregår i mellomverden. Jeg starter selve reisen med at 
jeg ba om å bli vist livets tre. På min første reise til livets 
tre  opplevde jeg at jeg kom inn i treet og følte det treet følte.
Følte en redsel for hva menneskene kunne gjøre. En redsel for 
å bli kuttet ned med motorsag Av et menneske som sto foran 
meg (når jeg var trett). Etter reisen tok jeg et blankt ark 
som jeg tegnet livets tre på. Jeg tegnet reisen slik jeg  opplevde 
den. Det ble brukt mange farger på tegningen. 

Toms opplevelse : Jeg dro av gårde til treet. Følte deretter at  jeg var 
selve  treet.  Følte en vanvittig redsel når jeg så et menneske som 
skulle felle meg med motorsag. Var livredd den likegyldigheten jeg følte 
fra mennesket som felte meg så lett som ingenting. At et menneske 
kan ta så lett på å ødelegge naturen. At menneske ikke følte kjærlighet 
til naturen overhodet. Følte sterkt  egoismen som mennesket besitter.


Å jobbe med despacho 
- en vakker og kraftfull offergave

En vakker despacho laget av qeros i Peru høsten 2012.

Å lage despacho (offergave) er et svært viktig element for paqos
("Andesprester") hos folkegruppen qeros, folket i Andesfjellene -
på peruansk side ca. 5.000 moh.
Ettersom vi  (Von og Tom) også har lært denne tradisjonen har den
blitt veldig viktig ingrediens i også vår måte å praktisere
sjamanisme på. Vi lager slike offergaver med jevne mellomrom.

Hva er så en despacho ?
En despacho er en offergave til Moder Jord (Pachamama) og til
fjellåndene (apus) i forbindelse med healing, sjelehenting, til
overgangsriter som fødsel, vielse, død etc, manifestere ønsker og
drømmer, til takk, til bønn om kraft, sorg og kjærlighet...til det
meste egentlig.

Hvordan lage og ofre en despacho ?
En despacho kan inneholde hundrevis av elementer. Alle lager
den på sin måte. Man følger rett og slett intuisjonen. Den lages
etter hjertet...ikke hodet ;-)
Ha en intensjon med despachoen....vær i energiene (en form
for meditativ tilstand) mens den lages. Man må hele tiden
holde fokus på hva den lages for. Blås gjerne inn intensjon i
hvert enkelt element som legges i.
1) Hvit papir (eller noe annet hvis man ønsker det)
    Man starter ved å legge ned et hvitt papir (gjerne A4 eller A3
     størrelse). På dette papiret legger man ned de elementene man
     ønsker skal være med. (varierer fra depsacho til despacho hva
     man ønsker å ha med).
2) Elementene er symboler på hva man ønsker å ofre.
    Eksempelvis kan kopierte penger bety velstand. Peanøtter el.
    andre nøtter/frø kan symbolisere vekst. En knekt fyrstikk
    kan bety frigjøring.
    Ris kan symbolisere overflod. Sukker kan være det søte liv.
    Hvite blomster er til ofring for apus (fjellåndene) og røde
    blomster er ofring til Moder Jord.
    - vi bruker ofte roseblader i rød og hvit til dette. Gulltråd kan
    være den vakre veien. Røkelse er til ære for åndene etc etc.
    Finn ut selv hva du ønsker de forskjellige elementene skal
    symbolisere. Når du legger ned elementene kan du gjerne si høyt
    hva de symboliserer. Man blåser også inn intensjoner (blås med
    munnen) inn i friske blader som legges på despachoen. 2 stk.
    blader holdes i hånden samtidig som man blåser inn intensjonen(e)/
    ønsker til Moder Jord.
    De legges så inn i despachoen før m,an tar 3 stk. blader og blåser
    inn intensjon til fjellåndene. Qeros bruker cocablader, vi bruker
    hele og fine blader fra hvilket som helst tre.
3) Klar til å ofres
    Etter at man føler at man har lagt ned de elementene som skal
    være med i despachoen blir den knytt i sammen - klar til å ofres.
    Man kan ofre despachoen på et bål, ved å legge den i en elv
    el. annet type vannelement....eller den kan graves ned
    (f.ek.s sjelehenting).
    Vi bruker som oftest bål til transformasjonen. Man kan se
    røyken gå opp til den store Skaper med våre drømmer samtidig
    som vi ærer apus og Pachamama.

Vi kan garantere at dette er en kraftfull og effektiv måte å 
jobbe sjamanistisk på !

L
En verden full av ånder
- men hvordan treffe dem ?

Et av Toms møter med Åndeverden
Det var en ettermiddag jeg var mentalt sliten jeg tok en tur ut 
i skogen. Jeg fant meg et område med gamle trær og trolsk stemning 
og stykke vekk i fra folk og fe. Jeg satt min medbragte stol rett ved siden 
av en sildrende bekk.
Alt var ren idyll bortsett fra flyene som dukket opp på himmelen 
med jevne mellomrom. Det tok ikke lang tid før jeg følte at jeg var
i det som kalles alfatilstand, det er i mellomrommet mellom det å 
sove og å være våken. Det føltes lett å visualisere i denne stunden. 
Det første jeg følte og så var at jeg brøt i gjennom et tynt brunaktig slør. 
Det var mørkt på den andre siden. Når jeg gikk visuelt tvers igjennom dette 
sløret ble jeg øyeblikkelig møtt med applaus fra en liten gruppe med ånder. 
Disse åndene hadde omriss av urinnvånere (folk fra urstammer). 
Jeg fikk umiddelbar kontakt med den ånden som  var nærest. 
Han gratulerte meg med at jeg endelig hadde nådd frem til dem.
Han forklarte videre at jeg skulle visualisere at jeg gikk igjennom 
dette sløret hver gang jeg skulle nå dem og ham.  Dette gjelder også når jeg 
tilkaller åndene for å lage et hellig rom og annet sjamanistisk arbeid. 
Å visualisere at man går igjennom dette sløret er viktig. 
Jeg stilte ham deretter flere spørsmål som dreide seg om mitt
eget liv, og fikk gode svar på alle spørsmålene. Noen svar er vanskelig 
å forklare fordi at man ofte føler svarene. 
Jeg spurte ham hva han het og om han har levd før.
Han svarte at han navnet var kun en spesiell type lyd mens han
levde for lenge siden. Oversatt på mitt språk har kan han et type navn 
jeg aldri har hørt i nærheten av fra før. Jeg fikk en total følelse av lykke 
under denne hendelsen, jeg følte at jeg hadde kommet et stort 
steg videre i mitt sjamanistiske arbeid. Jeg følte at 
jeg hadde fått en god samarbeidspartner på min sjamanistiske vei.


Sjelehenting

Det er mange måter å praktisere sjamanisme på. De fleste har sine
helt personlige metoder. Når det kommer til sjelehenting er det en
fellesnevner for sjamanisme over hele verden. Likheten er slående
- teknikkene er nesten identiske. Man har holdt på med de samme
teknikkene i tusenvis av år.

En sjamanistisk praktiserende behandler mener at vonde opplevelser
eller traumer gjør at en person mister sjelebiter. Dvs at et fragment
av sjelen forlater kroppen i det man opplever traumen. For hver
traumatiske opplevelse mister man da en slik bit.
Slike opplevelser gjelder i nåværende liv og tidligere liv. Et traume
kan være ulykke, overgrep, skilsmisse, separasjon, smerte, mangel
på kjærlighet etc

Hvordan kan man føle at man har mistet sjelebiter ? 
Man kan ofte føle at man står på utsiden av seg selv, man føler seg
fjern, vanskelig å være tilstede i nuet, man kan være apatisk etc.
Det er derfor er det viktig å finne tilbake til de bitene man har mistet
slik at man  "kan komme tilbake til livet igjen".
Dette gjør en behandler ved å gå inn i transe i f.eks. en trommereise
og reiser i under, mellom eller overden. Behandleren får gjerne
følge av et eller flere kraftdyr på denne reisen. På reisen finner man
mest sansynlig symboler, gjenstander og sjelebitersom man tar med
tilbake til klienten for å gjøre personen "hel" igjen.
Det er en spennende og forløsende opplevelse både for behandler og
klient å være med på. Mange har opplevd en enorm bedring i livet
(man blir "mentalt sterkere"), smerter har forsvunnet, bedre kontakt
med personer der kjemien ikke har stemt etc

Vi begge utfører sjelehentinger og vi synes det er like spennende
 hver gang. Hva vil dukke opp på reisen ? Hvordan ser sjelebiten ut ?
Må den overtales for å komme tilbake ? ...to sjelehentinger er aldri like.

Anbefalt litteratur til fordypning i temaet : boken til Sandra
Ingerman "soul retrieval".
Rensing av hus og rom for
tunge energier
Det er mange måter å gjøre dette arbeidet på. Å rense med 
salvie i alle hjørner i alle rom. Noen koster disse energiene 
fra hjørnene ut med en kost og lignende
Man kan også sette en bolle med vann midt i  rommene 
mens man renser med salvie.
Ritualet kan utvides med å ha i noen dråper med olivenolje
i vannet. Vannet kan fjernes/hives i doskålen 24 timer etter 
rensingen.

...mer info ettervert....