SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Vårt møte med Curranderos ("sjamaner") i Mexico

En del av seremonien ble holdt ved en bekk som lå i fjellet

For et års tid siden var vi med på en seremoni med flere
curranderos langt oppe i det meksikanske fjelllandskapet 
på ca. 3.000 m.o.h.
Curanderismo er i seg selv ingen religion og curranderos som
praktiserer denne retningen er spirituelle mennesker som blander
sin egen religion og livssyn med sjamanisme. Det blir en egen
måte å leve på og egen måte å utføre sine seremonier på.
Ettersom dette er en retning som er tilpasset din egen religion vil
man kunne oppnå en "høyere spiritualitet" og en ny erfaring med
religionen man er tilknyttet.

Hvordan vi opplevde seremonien :
Vi kjørte en hel dag for å være med på denne seremonien.
Vi dro opp til 3000 m.o.h. på kort tid. Det var et stykke å gå fra
parkeringsplassen og til seremonistedet. Noe som fører til at det
oppleves som slitsomt å puste. Vi var derfor noe redusert under
seremonien - pga høyde og varme (varmen steker mer når man
er i tynn luft).
Curranderosen som utførte denne seremonien var katolikker
- og det hele bar preg av det energimessig. Seremoniområdet ble
først pyntet til fest. Det ble lagt ut masse blomster, frukt og
hengt opp papireffekter. Sistnevnte var lik slik man gjerne
benytter i bursdager - slik som henger i fra taket (se bilde).
Korset var naturlig nok et viktig symbol i denne seremonien i
tillegg til bilder av diverse katolske helgener.

Når selve seremonien startet ble det lest opp katolskrelaterte
bønner - lange bønner. Ettervert tok vi oss ned til en sildrene bekk
i fjellformasjonen der vi selv ba våre bønner til Skaperverket.
Vi renset oss også i dette vannet. Von og jeg (Tom) utførte dette
ritualet i sammen.
Vi la også ut offergaver i form av sjokolade etc på seremonistedet.
Etter at seremonien var over spiste vi et måltid i fellesskap.

Ettersom vi selv verken er kristne eller katolikker ble denne
seremonien litt "fjern" for oss energimessig selvom vi offret
offergaver og henvendte  oss til naturelementene - noe som var
både kjent og  kjært. Det var kjekt å ha vært med på en slik
seremoni men det  frister ikke til gjentakelse. Dette pga alt det
katolske innslaget. Uansett en flott opplevelse å se hvordan
de meksikanske curranderos utfører sine seremonier.

Litt om Curranderos :
En curandero er en tradisjonell en healer eller sjaman som
tradisjonelt sett kommer i fra  USA eller Mexico. I USA ble
curanderos historisk sett bare funnet i konsentrerte indianske
populasjoner.

En curandero dedikerer livet sitt til mentale, emosjonelle, fysiske
og åndelige sykdommer. De holder også seremonier for generell
helbredelse av sitt folk og naturelementene.

Rollen som en curandero eller curandera kan også innlemme
rollene som psykiater sammen med at lege og/eller healer.
Noen curanderos gjøre bruk av enkle urter, vann, og til og med
gjørme for å gjennomføre sine kurer. Andre benytter i tillegg
katolske elementer, slik som hellige vann og bilder av helgener.
Bruken av romersk-katolske bønner og andre innlån og utlån er
ofte funnet sammen med innfødte religiøse elementer.

Von legger på offergave til seremonien
P-plass ca. 3000 m.o.h. Vi gikk et godt stykke fra denne plassen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar