Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Den "enkle" veien til lykke


Som alle spirituelle mestere sier så er det å leve i nuet alfa omega for å få et godt
liv - et must for å oppnå lykke. Det har de selvsagt rett i. Ved å være tilstede i
nuet eliminerer man smerten fra fortiden og frykten for fremtiden.
Men vi tenker at en refleksjon over livet vårt også er vel så viktig på veien.
Vi i vesten har så lett for å bli distrahert av hvordan vi lever våre fysiske liv.
Egoet vårt er opplært til å tro, av samfunn, foreldre og venner at trygghet ligger
materialisme, en god jobb, å ha en kjæreste etc. - at tryggheten ligger utenfor
oss selv.
Dette er selvsagt helt feil tankesett hvis man vil oppnå lykke. For å oppnå lykke
må vi finne den totale tryggheten og gleden i oss selv. Det er mange veier å gå
og her er noen gode råd på veien. Sett deg ned daglig og reflekter og jobbe med
disse enkle åndstanker / øvelser :

1) Du skal daglig forene meg med naturen og i stillhet være vitne til alt liv.
    Gå barbeint i gresset, nyt soloppgangen/solnedgangen, sitt ved et bål, hør
    bruset fra vannet, sett deg i skogen og hør på fuglene, plukk og spis bær i
    naturen, smak på snøen...velg selv hva som føles rett for i dag.

2) Sitt en god stund i stillhet hver dag. La tankene fare forbi - sitt i ditt stille
    indre rom. Ingen distraksjon.

3) Tenk over at det er du som er arkitekten i ditt liv. At det er du som er
    skaperen. At det livet som du lever er det du som har skapt. Du er ikke et
    offer men en arkitekt. Er det noe du vil forandre ?  Hvis ja, føl at disse
    forandringene allerede har skjedd. Jeg godtar dagens situasjon jeg lever i
    - og jeg vet at jeg har kraften til å forandre den situasjonen. Reflekter
    over disse tankene er periode hver dag.

4) Føl på gleden av å gi. Gi noen til noen hver dag. Man trenger ikke å gi
    en materiell gave - m,an kan gi ved å sende en god tanke, ved å sende
    kjærlighet, man kan også gi et kompliment, et smil etc.

5) Føl gleden av å leve i takknemlighet - takk for alt du har. Takk for at du
    har den maten du har, det materielle du har, takk for helsen etc.

6) Vær daglig opmerksom på valgene du foretar dag. Vær bevisst dine valg.
    Ikke velg utifra hodet men i fra hjertet. La hjertet råde).

7) I dag skal jeg ikke dømme noe som helst (ikke dømme meg selv heller).
    (Dette er en vanskelig buddhistisk øvelse, viktig å ikke gi opp - lykke til ! :-)

8) Akkurat i dag skal jeg se muligheter og ikke begrensninger.

9) I dag skal jeg skrive ned hva jeg ønsker ut av livet. Så skal jeg tilføye nye
    punkter etter hvert som jeg kommer på flere ting. Alle ønsker kan gå i
    oppfyllelse. Jeg skal ikke begrense ønskene - ikke vurdere om de er
    realistiske eller ikke - "the sky is the limit".

10) Jeg har ikke frykt for hva andre måtte mene om meg.

11) Jeg tar ikke del i andre folks drama (fordi jeg vet at de kun er illusjoner)

12) Jeg farer ikke med sladder / baksnakker ikke folk.

13) Jeg skal ikke presse mitt verdenssyn/meninger/trostanker på andre.

14) I dag skal jeg reflektere over mine evner og talenter.
      Hvordan kan jeg best utnytte dem ? ("the sky is the limit").

                                             LYKKE TIL !

NB! Hvis disse åndstankene / øvelsene ikke har hjulpet deg innen et halvt år (ved
å følge dem daglig) må du gi oss beskjed...for da er dette blogginnlegget bare
villedende og må derfor slettes:-)))

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar