Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Energityver tapper deg for krefterEnergityver finner vi overalt i familien, på jobben og i mange
andre sosiale relasjoner. Det beste man kan gjøre er lære seg
selv å kjenne, og vite hvorfor man reagerer som man gjør når
man blir utsatt for en energityv. Det er også lurt å vite hvordan
en energityv er mot andre. Noen ganger kan det være relasjoner
som har pågått over tid som f.eks med en bitter ekspartner,
en forelder. Det kan være kortere relasjoner som f.eks
med en ny kollega som gjør at du føler deg tappet for krefter.
Det kan være hvem som helst som er i ditt "nærmiljø".
Forfatteren Ingalill Roos har skrevet boken Energityver.
Det er en bok vi begge har lest og som vi anbefaler
videre. Under kan du lese utdrag fra boken.


"Alt som finnes er omgitt av energi. Vi mennesker lever og
snakker med hverandre gjennom følelsesmessige kraftfelt.
Når vi snakker med et nytt menneske, vet vi ikke hva
personen bærer med seg, eller hva vi kommer til å ta del i.
Ettersom vi kun har en begrenset mengde energi til rådighet,
bør vi være bevisst på hvem vi gir den til.
Vi må spørre oss selv hvem som gir kraft, og hvem som
tvert imot tar den

Energityvens strategi og selvhevdelsesbehov
Å føle seg tilsynelatende overlegen når motparten tappes
for krefter, gir energityven en følelse av triumf. Vi snakker
her om en makt- og selvhevdelsesadferd der utøveren er
fullstendig likegyldig til omgivelsenes behov og meninger.
Mennesker med et uforholdsmessig stort selvhevdelsesbehov
vil alltid styre, og nyter å si nei. De fordreier virkeligheten
og ønsker ikke å ta ansvar for sin del av problemene.

Den som blir utsatt for en slik person kan bli neglisjert på
flere måter, Enten velger energityven å overhøre hva motparten
sier, og er kun opptatt av sitt eget mens motparten snakker.
Eller det kommer ingen reaksjon i det hele tatt. Motparten
får ikke svar og blir usynliggjort. En annen takerstrategi er
hele tiden å stille kritiske spørsmål til det som sies. Hun er
kun i mot, er kranglete, og har en grunnleggende negativ
holdning.
Det aller vanskligste å oppdage er energityver med doble
budskap. Frustrasjonen gjemmes bak en snill og vennlig
holdning og et evig smil, men stiller man krav til personen
vekkes et blussende sinne.

Maktbehov
Energitakeren har en dominerende oppførsel som skal
kompensere for mindreverdighetsfølelesen. Den kommer til
uttrykk i bestrebelsen etter å få makt over andre og redusere
mennesker i sine omgivelser for selv å fremstå som større,
bedre og flinkere. Takeren drives også av av redselen for å miste
egenverdi dersom hun ikke går seirende ut av en konfrontasjon
eller konflikt. Hun vil ganske enkelt ikke tape, og sørger derfor
alltid for å få det siste ordet. Personene som blir utsatt for dette
blir dermed redusert. Mange takere utvikler en utrolig evne til å
overtale og fremstå som pålitelig og er flinke til å manipulere og
forlede andre mennesker."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar