Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Sjamanistisk arbeid : Å samarbeide med ELEMENTENEDet finnes flere måter å søke råd på i den
"sjamanistiske verden". Elementene er
 ett av flere steder hvor man kan søke råd 
for å finne sin personlige kraft.

Elementene er Jord, Luft, Ild og Vann og hvert element har sin
symbolikk. Dette er noe av symbolikken i hvert element:
Jord: Styrke, balanse og stabilitet.
Luft: Bevissthet, innsikt, letthet.
Ild: Transformasjon, kraft, hete,styrke, sinne
Vann : Tilpasningsevne, flyt, fleksibilitet, ro.

Hvert element har på lik linje med mennesket sin unike personlighet, 
så man kan kjenne seg selv igjen i elementene og deres forskjellige

personligheter. 


Har man f.eks mye temperament, blir lett hissig, er lidenskapelig
så har man fellestrekk med ilden. Ønsker man hjelp til balanse rundt
sinne eller råd om hvordan man skal forholde seg til mennesker som
har mye sinne så kan ilden være elementet du skal rådføre deg med.

Ilden kan også hjelpe til med å transformere følelser f. eks følelsen av
for mye begjær (begjær er en følelse i  ubalanse) slik at man kommer i
balanse og til "edruelighet" igjen.
Ilden er også god på å transformere smertefulle livshendelser.

Luftens personlighet er blandt annet bevissthet og kreativitet.
Luftmennesker kan til tider miste bakkekontakten  og bli for
svevende i tankene slik at mål og fokus forsvinner.
Føler du lite fremgang og eller at noe har stoppet opp i livet
så kan du be vinden om hjelp. Noen mennesker har mer til felles
med vannets personlighet. Kommuniserer man med vannelementet
vil man kanskje oppdage at det er et medfølende element  og at det
blandt annet kan hjelpe deg med å utarbeide sorg. Jord elementet
symboliserer stabilitet og styrke. Jordnærhet og god mental balanse
er typiske kjennetegn når man har fellestrekk med jord elementet,
andre kjennetegn kan være at man blir for grundig slik at man
begrenser seg langt mer en nødvendig. Føler du deg ensom eller
i ubalanse så kan jorden være rett sted å be om råd fra.

"Man kan ha forskjellige likhetstrekk med flere 
av elementene. En god måte å bli kjent med 
elementene på er bestandig å erfare de selv.
Man kan ta en trommereise på hvert element å 
spørre hva det symboliserer for deg eller 
tilbringe tid med elementene ute i naturen."

Når man skal arbeide med elementene er det viktig å finne et 
stille sted i naturen hvor  du føler en kraft eller  spirituell 
forbindelse. Det er også viktig å ha en intensjon før man går i 
gang med det sjamanistiske arbeidet. 
En intensjon kan være å hente personlig kraft, finne svar på noe du
lurer på, til personlig healing, få hjelp til å gi slipp på f.eks  frykt,
mennesker, vonde opplevelser etc,  eller rett og slett bare for å bli
bedre kjent med elementene.

Hvordan svarer elementene ?
Aldri tvil på det du ser eller erfarer når du søker råd i naturen
for naturen er like levende som deg og meg. Som regel så
finner man sin måte å kommunisere med naturen på og det kommer
helt av seg selv når man tilbringer tid i naturen. Intensjonen du har
når du arbeider med elementene er avgjørende for svaret eller
opplevelsen du vil få når du kommuniserer. Noen ganger kommer
svaret raskt mens andre ganger må man kanskje vente en stund.
Fokus, tålmodighet, et åpent hjerte og sinn er bestandig viktig for
 et godt sjamanistisk arbeid. Svar fra luften kan være vindkast,
storm eller at du føler letthet i kropp og sinn.


En måte jeg liker godt å kommunisere med luft på,
er når jeg er dypt inne i skogen. Der finner jeg mitt stille
sted og det kan være sol og stille i luften da prosessen starter.
 Jeg liker å holde øynene lukket slik at jeg kan sanse elementet
 sterkere. Når jeg føler meg godt påkoblet takker jeg luften for
 dens tilstedeværelse og deretter forteller jeg luften hva min
intensjon er, så venter jeg med lukkede øyne på svaret.

Er det stille kan man høre vinden komme fra dypet av
skogen og det begynner da med stille rassling langt  langt vekk.
Det er lyden fra bladene på trærne og fra vinden i luften som er
i skjønn forening med hverandre som nærmer seg raskt.
Lyden kommer nærmere og nærmere til jeg kjenner vindens
 kraft så nærme at det berører hud og hår. Noen ganger kan
svaret komme i flere vindkast i sterk eller mild vind, andre
ganger i en stille bris eller i storm. Det kan også fort endre
seg fra blå himmel til grå himmel eller motsatt.


Når man arbeider med ild så bruker man gjerne et bål. Svaret kan
vise seg i flammene eller ved at du ser en ånd eller et vesen i bålet
som gir deg svaret. Man kan også stille spørsmål å få svaret
ja når flammene blir høye og nei når flammene blir lave. Beveger
flammene seg bare halvveis opp eller ned eller raskt opp og ned
kan det bety at det ikke er sikker.

Når man skal arbeide med jord elementet så kan man sitte i stillhet
med lukkede øyne å se for seg at man har røtter som går dypt ned
i jorden. Sitt gjerne barbeint slik at du kjenner jorden under dine
føtter. Når du føler en dyp forbindelse med jorden så kan du
takke for at du er en del av jorden og deretter  fortelle din intensjon.
Svar kan komme fra flere hold når man kommuniserer med jorden
siden all vår eksistens er knyttet opp til den.
Svar kan også dukke opp som bilder eller svar i fra ditt indre 
Man kan også grave ned ting i jorden i forbindelse med
intensjonen du kom for.


Når jeg arbeider med jord elementet liker jeg at det foregår
over tid, gjerne i 3 døgn eller mer.
Jeg har da ute overnattinger hvor jeg ligger så nærme bakken
som mulig. Selv om jeg føler at hun alt vet hvorfor jeg er kommet
forteller jeg  Mor Jord hva min intensjon er når jeg starter prosessen.
Det første døgnet starter alltid med at hun gir meg en god rens så
all balanse i meg er solid. De neste døgnene kommer jeg i en dyp
symbiose med Mor Jord hvor svarene kommer til meg i en form
av transe og sterke drømmer. En gang varte renselse prosessen i
4 døgn så da var det tydeligvis det jeg trengte mest.


Vann elementet kan man arbeide med fra himmel og jord.
Når man søker råd fra vannet så kan du få svar hvis du sitter ved
et hav eller en fjord. Svaret kan vise seg i form av store eller små
bølger, eller annen bevegelse i vannet.
Du kan også få svar ved at du ser en energi komme opp fra vannet
i form av menneske eller dyr. Man kan også kommunisere med
vann elementet fra himmelen hvor man kan få svar via regn.

"Når man arbeider med alle elementene så legg 
merke til og sammenlign svarene hvert enkelt 
element gir deg. Legg også merke til om du 
føler deg mer dratt i mot et av elementene og 
om det gir et svar du føler er mest riktig for deg." 

Føler du en dypere forbindelse så kan dette elementet være det 
du skal samarbeide med i ditt videre sjamanistiske arbeid med 
elementene.

Når du ber om råd eller svar på noe og du får det samme svaret
fra alle elementene så er dette et tydelig tegn på et sikkert svar.
Forskjellige svar eller svar som ikke passer i sammen kan bety
at situasjonen er uklar eller usikker, da kan det være lurt å ta en
nærmere titt på årsak før man tar en avgjørelse. Svar man får
kan være både uventede eller ikke alltid som man hadde håpet
på før rådsøkingen.

Hvis du er nybegynner og føler du at det er vanskelig å komme
i kontakt med elementene så kan det hjelpe med å gjøre
visualiseringsøvelser hvor man ser for seg at man selv er
elementet eller at man er en fugl som flyr på himmelen,
en fisk i havet, at du er flammene som danser i bålet,
et tre som har dype røtter ned i jorden, etc.

Lykke til på DIN sjamanistiske vei....

Skrevet av Von

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar