Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


ALTRUISME etterlyses... HASTESAK !


I disse tider der vi ser at våre medmennesker fra Syria flykter hals 
over hode fra sitt land for å overleve krigen samtidig som europeiske 
og amerikanske politikere (og hjelpeorganisasjoner) snur ryggen til
oppforder vi til et godt gammelt kjent altruistisk tankesett.
Altruisme er det motsatte av egosime (les under - trykk "les mer")
Facebookgruppen "Dråpen i havet", for å hjelpe syriske
flyktninger :
https://www.facebook.com/groups/763313107147281/


Hva er egentlig altruisme ?
Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig 
å handle  på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som 
helhet. Altruismens  motpol eregoisme, som hevder at det er riktig 
å handle  på en slik måte at det  tjener den som handler.

De fleste av verdens religioner har et altruistisk synspunkt 
som moralsk verdi.

Altruisme går ut på at man skal tjene andre til fortrengsel for seg 
selv.  Dette er det etiske syn som er mest utbredt, praktisk talt alle 
tenkere etter  filosofiens glansperiode i antikkens 
Hellas har forsvart holdninger som i større 
eller mindre grad kan sies å være altruistiske; det er kun noen få som 
har erklært  at de ikke er altruister. Mange filosofer hevder at fullstendig 
altruisme ikke  forekommer. Innen biologien finnes dyr som har 
altruistisk  atferd, men vanligvis  vises dette kun overfor egne barn 
eller nære  slektninger. For eksempel utviser 
bier altruistisk oppførsel når de stikker for å beskytte bikuben.

Ordet altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, 
men den  grunnleggende idéen i altruismen er meget gammel.

(info hentet i fra wikipedia)

Politicians, Can you see "them" now ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar