SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Folkeavstemning for Kommunesammenslåing


Høyre sentralt sendte nylig brev til landets ordførere og tillitsvalgte.
I brevet står det at de lokale politikerne bør jobbe mot at det gjennomføres
lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåinger.
I dette brevet oppfordres kommunepolitikerene til å gå imot et forsøk på å 
få til folkeavstemninger i kommunene i spørsmålet om kommune-
sammenslåing. «Folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til 
synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det blir 
tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert.», heter det blant annet i 
brevet, som er sendt ut av Høyres seniorrådgiver på kommunalpolitikk, 
Martin Engeset. (les mer ved å trykke på "les mer")

Martin Engeset

Vårt svar til Høyre sentralt og Martin Engeset. 

Kjære Høyre sentralt og Martin Engeset.
Det har seg slik at flere og flere av norges befolkning nå nærmer
seg grensen til det som kan kalles for en politikerforakt. Slike
brev dere nå har sendt ut er definitivt med på å underbygge dette.
Nå  fortiden er også mye av politikerforakten basert på at man
igjennom diverse medier blir gjort oppmerksom på at politikerne går
mot folkets vilje med bl.a. hemmelige avtaler som i korte trekk ut på
at de som har mye skal få mer. Avtaler som ikke gagner flertallet men
kapitalistene.  Den nye TISA-avtalen er bare et av flere skrekk-
eksempler på slike avtaler (som forhandles i hemmelighet i disse dager).
Vi ser også oftere og oftere at politikere lar seg kjøpe av lobby-
virksomhet fra et offensivt og aggressivt næringsliv.
Vi ser at politikere ofter går etter lukten av penger. Enten det gjelder
gullkantede pensjonsordninger, i direkte lønn eller andre goder som
kan fortæres etter politikerkarrieren.
Som et lite eksempel på dette henviser vi bl.a. til at byrådsmedlemmer
i blakke Bergen kommune klarer å karre til seg ut over 1 million kroner
i årslønn (1.000.000,-) fra en mildt sagt slunken kommunekasse.
Vi har sett Anne Grete Strøm Eriksen (Ap) som sluttet som helseminister
for deretter å begynne i legemiddelindustrien, vi har sett Håkon Hansen
(Ap) slutte som storpolitiker for å gå rett inn i lobbyfimaet First House,
et sted han kan motta masse i lønn for påvirke tidligere partikollegaer på
vegne av næringslivet. Vi kunne vel her egentlig fortsatt i det unedelige ? 

De lærde strides
Når det gjelder politikk så er og forblir det synsing. Om man mener at 
de rike bør få mer eller om man ønsker mindre klasseskille. Det er 
og forblir synsing. Det man ofte kaller for "kunnskapsbasering" er også
etter vår mening synsing. 
Det finnes et uttall vinklinger når det gjelder de fleste områder. De lærde
strides. Naturlig nok er mange av områdene derfor  komplisert også for
de folkevalgte. Det har vi sett rundt i uendelig mange ganger i altfor
mange kommuner. Masse økonomisk rot som et resultat av dårlig
planlegging og dømmekraft. Det sier litt at i 2012 var 10,9 prosent av
429 kommuner en ROBEK-kommune, altså en kommune som er satt
under offentlig administrasjon pga økonomisk ubalanse.

Ego -og kunnskapsbasert synsing
Den vanlige nordmann er blant de i verden som er best utdannet. Mange
av oss klarer derfor faktisk å tenke ganske så bra selv. Vi mener at denne
saken er så viktig for fremtiden at vi pga en del av de ovennevnte eksemplene
ikke vil overlate dette valget til politikerne.  Så ved å gi oss det dere mener
er viktig fakta i forbindelse med kommunesammenslåinger er vi helt sikker
på at vi skal få til gode løsninger for nærmiljøet vårt. Vi vil vite det som
anses som positivt og det som som anses som negativt i slike sammen-
slåinger. Gi oss regnestykker (fra flere hold),  hvilken politikk vi kan
regne med å få (hvordan den nye sammenslåingen påvirker oss) etc.
Så kan vi i ekte demokratisk ånd gå til stemmelokalet og stemme på det
vi mener er best for lokalsamfunnet vårt. Da basert på ego -og kunnskaps-
basert synsing...akkurat som politikerne våre gjør. 

Respekt for folket
Noe som er veldig viktig er at om vi stemmer imot sammenslåing så skal
det respekteres. Man skal alltid ha respekt for folkets stemmer. Det er 
en stor og viktig del del av demokratiet. Slik at vi ikke ender opp som med
EU-saken. Vi har blitt medlem av EU selv etter at flertallet av den norske
befolkningen stemte i mot dette to ganger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar