SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Snart ny økolandsby på Osterøy (Hordaland)Vi var i dag med på befaring på dette spennende prosjektet i 
nabolaget vårt i Bruvik på Osterøy. Her skal etter planen
vestlandets første økolandsby starte byggingen nå til høsten.
Pris vil ligge i snitt på rundt sånn ca.20.000,- kr/m2 - noe som 
kan sies å være en fin pris (samme som gj.snittspris på Osterøy). 
Prosjektet trenger i første omgang  20 personer for å få 
startet opp byggetrinn 1.

Vi har selv bodd på Bruvik nå i 2 år og vil anbefale både
stedet og dette prosjektet på det varmeste.
Vi rett og slett elsker å bo her.
Kanskje vi blir naboer ? (mer info fra BØL under)Info fra Bergen Økologiske Landsby

Økolandsby på Bruvik, Osterøy

Det er nå det gjelder!
Bli med å bidra til realisering av Vest-Norges første økologiske landsby –
et helhetlig og bærekraftig bo-og livsstilsskonsept på Osterøy, nær 
naturen og nær byen!
Høst 2015 er plan for utbyggingsoppstart. Det er stadig plass til flere 
innbyggere til 1. byggetrinn i de øvre boligtun med 24 av totalt 39 
boenheter med boliger og fellesbygg.

Vår visjon er å bygge en økolandsby med plass til et mangfold av 
mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever 
gode liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, 
deling og rettferdig fordeling.
Vi ønsker nå kontakt med familier /enkeltpersoner i alle aldre som er 
interessert i å leve og bo med oss i den vakre Bruvik-bygden.

Espen Folgerø er vår hovedarkitekt for landsby-prosjektet hvor ulike 
hustyper som rekkehus, frittliggende eneboliger, hybler, leiligheter og 
fellehus inngår. Boligstørrelse vil variere med utgangspunkt i familiens 
størrelse. Hovedprinsipp er naturlig byggeri med så naturvennlige, 
energieffektive, sunne og bærekraftige hus som mulig.
Byggkostnader vil variere ut fra valgt hustype, størrelse, materialbruk 
og egeninnsats ca. 15 – 25.000 kr. pr. m2.

Bli med nå og vær med å påvirke prosessen! Valg av boligtomt vil foregå 
etter ansiennitetsprinsippet - så førstemann til møllen!
Finn prospekt på vår hjemmesiden.
Ta kontakt for flere opplysninger eller for å avtale et møte med oss!

Kontakt :
Epost: info@bergenokologiskelandsby.no
Mobil/telefon: Kjetil: 98 49 17 92, Lise: 48 09 62 86, 
Randi: 55 59 08 10 og Kristian: 98306447
På facebook : https://www.facebook.com/bergenokolandsby?fref=ts
Webside :  http://www.bergenokologiskelandsby.no/


Kart over landsbyens ulike tun i klynger- tilpasset økolandsby-ønsker 
(BG9 nederst til venstre hører ikke med, kommunal eie. Utarbeidet 
planskisse av arkitekt.stud. Jack Dalla Santa, BAS


Oversiktsbilde over tomteområdet og friluftsområde på Neset. 
Foto: Kolbrun Oddsdottir

Video (2,5 min. inkl. tromming):
Von og Tom filmet fra drone - filmet i vakker Bruvik-natur :Link :
https://vimeo.com/124497336

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar