Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Genmodifiserte (GMO) produkter selges i butikk i Norge ?


Vi lever overhodet ikke i frykt men vi har mildt sagt liten tillit
til Mattilsynet i Norge og praktiserer derfor "føre var"-prinsippet.
Det er mange amerikanske produkter som inneholder GMO på
det amerikanske markedet - som vi mistenker inneholder
noe / mye av det samme på det norske markedet.
I Norge er det i utgangspunktet strenge krav til godkjenning 
og merking av genmodifiserte produkter. Fram til i dag skal
ingen ha genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer produsert 
fra genmodifiserte organismer blitt godkjente som matvarer 
eller som ingredienser  i matvarer. 
GMO er nå godkjent til dyrefor (til dyr som mennesker spiser).
Vi har vanskelig for å forstå hvorfor dyr skal spise dette når 
det er såpass skadelig at mennesker her til lands ikke skal 
spise det ?
Flere dyreforsøk viser at man kan bli alvorlig syk (kreft etc) av
genmodifiserte (GMO) produkter.  I tillegg er man redd for at
GMO såkorn skal bli spredd rundt omkring i naturen og bli en
del av den norske floraen.
Det skal ikke selges genmodifiserte produkter i daglivare-
butikker i Norge men hvor flinke er Mattilsynet til å følge opp
dette ?  Mattilsynet har ikke spesielt godt rykte på seg til å følge
opp "dårlige produkter" og de løper gjerne ærend for storkapitalen
slik som vi har sett at de gjør innen lakseoppdrett (som i dag er
skadelig for både konsument og natur).

Produktene som er listet opp under skal inneholde genmodifiserte
ingredienser i USA. Ettersom vi i "Tilbake til Urkraften"  ikke har
forsket på dette selv følger vi magefølelsen og styrer unna alle de
nevnte produktene - i de norske butikkhyllene også.

Noen av produkter som også kan inneholde GMO i Norge er :
- Starbucks - nekter å si om kaffebønnene er genmodifisert
  eller ei. Gjør som Neil Young - boikott dem !!!
- Cornflakes og de fleste (alle ?) Kelloggs-produktene. 
- Ritz kjeks og mange andre kjekstyper
- Diverse peanutt butter (se liste under)
- Nestlé nesquick og mange andre Nestlé-produkter
- Diverse salsasauser (se liste under)
- Diverse Heinz-produkter (se liste under)
- En del "Uncle-Bens"-produkter (se liste under)
- Mange Pringles-produkter (se liste under)
- Mange popcorn-produkter (se liste under)
- Mange Coca-Cola-produkter (alt av brus !!!)  NB! Vår brus
  produseres i Norge så mest sansynlig er disse produktene helt
  fri for GMO. Vær obs når du drar til utlandet.
  (se også liste under)
- Mange Campbell-produkter (se liste under)
- Masse Phillips-Morris-produkter
- Flere forskjellige typer juicer (se liste under)GMO Øl-typer det avdvares mot (se link under )
Budweiser, Corona Extra, Miller Lite, Michelob Ultra, Coors light,
Pabst Blue Ribbon

LINK : En liste over mange amerikanske produkter :
http://www.shiftfrequency.com/comprehensive-list-of-gmo-products/

LINK : Øltyper det advares mot :
http://organics.org/8-beers-that-you-should-stop-drinking-immediately/

LINK vedr. GMO-konsernet Monsanto :
http://sjamanistisk.blogspot.no/2014/10/monsanto-konsernet-fra-helvete-om-gmo.html

LINK : Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge :
http://www.bioteknologiradet.no/2014/11/ni-gmo-produkter-kan-omsettes-i-norge/'
fra artikkelen : "Det kan heller ikke regnes som verken bærekraftig eller 
etisk  forsvarlig å dyrke en mais som produserer 
insektgift til ingen nytte". Den maisen som produserer insektgift 
høres vikrelig ikke så bra ut...heldigvis ikke lov i Norge...enda.

LINK : Det er altså lov å bruke GMO til dyrefor i Norge...hvem 
spiser dyrene da mon tro ?
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Rettslig-status-for-genmodifiserte-produkter/id2342458/

LINK : Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014
(7 av 54 prøver - vi synes at tallet er enormt høyt)
http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/syv_funn_av_ulovlig_genmodifisert_materiale_i_2014


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar