SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


OLJEFONDET - det hjerteråe speilbildet av nordmenns grådighet


Vi i fra Norge liker å se på oss selv som noen kjekke og greie nisser på bjerget
som er god mot våre medmennesker - det er typisk norsk å være god. Jeg har
reflektert de siste årene over hvordan vi har gått over fra å være en kjent fredsnasjon,
en nasjon med hjerte for de svakerestilte, til å bli en skammelig, hjerterå, kynisk og
egosentrisk nasjon. Jeg har reflektert over hvordan kapitalismen har gjort oss blind.
Hvordan vi har forandret oss i negativ retning de siste 20 årene. Vi som for 20 år
siden var kjent som fredsmegler involverer oss i dag i kriger vi ikke har noe med å
kjøre. Det store beviset på Norge og nordmenns kynisme er Oljefondets investeringer
og det folkeide oljefirmaet Statoils miljøfiendtlige prosjekter. Disse statseide
instansene gjenspeiler definitivt det norske samfunnets tankesett.

Onsdag denne uken presenterte "The Guardian" en liste over selskapene som har
stått bak de største utslippene av klimagasser gjennom historien. Listen er utarbeidet
av den amerikanske klimaforskningsinstitusjonen Climate Accountability Institute.
Nesten to tredeler av alle "miljøutslipp" er gjort av 
90 selskaper.  Det norske oljefondet har investert i 
44 av disse 90 selskapene, viser en gjennomgang 
Naturvernforbundet har utført.  
«En innskrenking av hvilke typer selskaper fondet kan investere i, betyr 
høyere risiko og lavere avkastning. Det gir mindre penger til velferd og skole i 
framtiden» sier statssekretær i finansdepartementet Paal Bjørnstad. 
Bjørnstad er også kritisk til at oljefondet skal brukes som et klimapolitisk 
virkemiddel.
– Vi understreker at fondet ikke kan bidra til å løse alle verdens 
utfordringer. For å løse klimaproblemene har vi andre virkemidler, som 
internasjonale klimaavtaler og andre tiltak, sier han.
....det er akkurat det tankesettet jeg referer til lenger 
opp teksten.
Vi nordmenn skal leve i velstand på andres bekostning og sette vår lit til 
internasjonale avtaler som aldri kommer på plass....fordi ingen tar ansvar. 
Ikke engang instansen Oljefondet vil ta ansvar. Man går over lik for å få enda mer 
i pengebingen som i dag rommer 5.000 milliarder (!!!!!) kroner....og som stadig
er i formidabel vekst fordi vi kynisk utnytter andre mennesker.
Vel, jeg håper at nordmenn etterhvert kommer seg ut av komfortsonen og begynner å
bevisstgjøre hvilket samfunn vi lever i og hvordan vi ønsker samfunnet skal være.
Skal vi leve bong på andres bekostning ??!!...det er de svakerestilte i verden og våre
barn og barnebarn som må betale den formidable regningen for vår kynisme og
grådighet. Noe man kanskje bør ta med seg på veien er at de fleste opplyste mestere
og  alle religioner har ihvertfall et felles ståsted :
                                  "DET DU SENDER UT FÅR DU TILBAKE".

Link "hvordan Oljefondet og Nestle utnytter fattige...." :
http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/10/les-hvordan-oljefondet-og-nestle.html

Slik er det :

Slik bør det være :

Den vakre nestekjærligheten

Fra en 5.000 år gammel grav

...en flott bevisstgjørende helg ønskes deg fra oss...

                                                  Skrevet av Tom

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar