Tilbake til Urkraften
www.sjamanisme.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Egoets mange ansikter


Egoet spiller mange roller for å få dekket sine 
"behov. Det kan dreie seg om vinning, en følelse av makt,
 overlegenhet, eller å være spesiell, eller en form for fysisk eller 
psykisk tilfredsstillelse. Vanligvis er folk helt uvitene om de rollene
de spiller. De er og blir disse rollene. Noen roller er finurlige og andre er
skrikende åpenbare, bortsett fra den personen som spiller den.
Hensikten med noen roller er bare å få oppmerksomhet fra andre.
Egoet stortrives med andres oppmerksomhet, som tross alt er en form
for psykologisk energi.


Egoet vet ikke at kilden til all energi finnes inni deg, og derfor søker
det den utenfor. Det er ikke den formløse oppmerksomheten som er det
nærværet egoet søker, men oppmerksomhet i en eller annen form, som
f.eks. annerkjennelse, ros, beundring, eller bare å bli lagt merke til på en
eller annen måte, få annerkjent sin eksistens. En sjenert person som er
redd for andres oppmerksomhet er ikke uten ego.Vedkommende har
gjerne et ambivalent ego som både ønsker og frykter oppmerksomhet fra
andre. Frykten er at oppmerksomheten kan arte seg som kritikk - altså
noe som minsker selvfølelsen istedet for å styrke den.
Derfor er den sjenerte personens frykt for oppmerksomhet større enn
vedkommenes behov for oppmerksomhet. Sjenerthet henger ofte i sammen
med en selvoppfatning som er negativ, en tro på at man ikke strekker til.

Bak enhver positiv selvoppfatning ligger den skjulte frykten for å ikke 
være god nok. Bak enhver negativ selvoppfatning ligger det skjulte ønske
om å være den største, eller bedre enn andre. Bak det selvsikre egoets
følelse av å vedvarende behov for overlegenhet ligger den ubevisste frykten
for underlegenhet. Motsatt har det sjenerte, utilstrekkelige egoet som føler
seg underlegent, et skjult sterk ønske om overlegenhet.
Mange mennesker veksler mellom følelser av underlegenhet og over-
legenhet, avhengig av de situasjonene eller de menneskene de kommer i
kontakt med.
Det eneste du behøver å kjenne til, og oberservere i deg selv, er dette 
"Hver gang du føler deg overlegen eller underlegen i forhold til andre, er 
det egoet i deg".

Hvis egoet ikke kan få ros eller beundring, vil enkelte egoer ta til takke for
andre former for oppmerksomhet og spiller roller for å lokke dem frem.
Hvis egoet ikke kan få posititv oppmerksomhet, kan egoet søke negativ
oppmerksomhet i stedet ved f.eks å provosere frem en negativ reaksjon hos
en annen person. Det er også noen som gjør dette allerede som barn. Det å
spille negative roller blir spesielt uttalt når egoet forstørres av en aktiv
smertekropp, dvs følelsmessig smerte fra fortiden som ønsker å fornye seg
ved å oppleve ved å føle mer smerte.
Noen egoer begår forbrytelser i sin søken etter berømmelse.
Egoet søker oppmerksomhet gjennom vanry og andre menneskers fordømmelse.
Det virker som om egoet sier "vær så snill å si at jeg eksisterer, at jeg ikke er
ubetydelig."

Offerrollen er en svært vanlig rolle, og den former for oppmerksomhet den
søker, er sympati eller medlidenhet, eller andres interesse for mine problemer,
"meg og min historie". Det å se seg selv som offer er et element i mange
egosentriske mønstre, som det med å klage, bli fornærmet, sint etc.
Når jeg er identifisert med en historie der jeg gir meg selv rollen som offer,
vil jeg naturligvis ikke at det skal ta slutt, og så som de fleste terapeuter vet,
ønsker ikke egoet å få slutt på "problemene" sine, siden de er en del av dets
identitet.

Hentet fra Eckhart Tolles glimrende bok "en ny jord".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar