SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


PygmalionEffekten - når forventning gir forventet resultat


Psykologiforsker Robert Rosenthal (som også er kjent for ikkevolds-
kommunikasjon) utførte i USA på slutten av 60-tallet et eksperiment.
I dette eksperimentet viste Rosenthal, sammen med Leonore Jacobson,
at det å opplyse lærere om at noen tilfeldig utvalgte elever i en klasse
var spesielt lovende, skapte en forventning som over tid produserte den
forventede effekten. Lærere på spesielt utvalgte skoler fikk klasselister
der elevenes karakterer sto oppført. Disse karakterene ble byttet om så
elever som gjorde det dårligere sto oppført med gode karakterer og
omvendt for de elevene som hadde gjort det bra. Lærerne fikk da en

forhåndsoppfatning om eleven.

Effekten lot seg måle i en forbedring i IQ-skårer hos de i
utgangspunktet dårligere elevene. Nærmere analyser viste at
de positive forventningene var  ledsaget av en systematisk
forskjellsbehandling av de "lovende" elevene ved
at de fikk mer oppmerksomhet, bedre tid til å svare, osv.

Eksperimentet viste at de elevene lærerne trodde hadde gode
karakter gjorde det nå mye bedre og de elevene som i
utgangspunktet hadde bedre karakter begynte nå å
gjøre det dårligere.

Noe å tenke på når man jobber med mennesker i uansett hvilket yrke man er.
Det er enormt viktig å ha en høy forventning til at ens barn, pasient, beboer,
elev, klient etc. kan klare mye.
Rett og slett fordi forskning viser denne effekten til en tendens til å få
resultater som stemmer overens med forskningshypotesen som et resultat
av forsøksleders forventninger.

Video :

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar