SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Foreningen for FRITT VAKSINEVALG


Foreningen for fritt vaksinevalg er opprettet som en reaksjon på de siste årenes svært polariserte og ensidige vaksinedebatt.
Vi er en gruppe leger, sykepleiere og annet faglig helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten. Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken.


Ikke nok balansert informasjon

Det er graverende at norske helsemyndigheter velger å enten bagatellisere 

og/eller ikke anerkjenne potensielle bivirkninger eller negative langtids-
effekter av vaksiner.
Norske borgere får ikke nødvendig, balansert informasjon i forkant av 
vaksinering, og blir dermed frarøvet muligheten til å få et korrekt grunnlag 
til å kunne gi et informert samtykke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar