SHAMANIC EXPERIENCE in NORWAY
English website : www.shamanism.no

TANTRASONEN

SKAPERKRAFTEN
www.skaperkraften.no


Konfliktsky ?


Mange lever i familier hvor konflikter er noe man legger
lokk på i stedet for å konfrontere dem. Generasjon etter
generasjon innen familien læres opp til dette levesettet og det
blir et kjent og trygt mønster man på det ubevisste plan tar med
seg videre i livet. Man tar det med inn i alle nye relasjoner.
I forhold til kjæreste, venner, arbeidssituasjoner etc
Mange prøver å kompansere "konfliktsky-følelsen" ved å
baksnakke de involverte personene i stedet. Problemet med det
er at når man baksnakker andre taper man personlig kraft.  (forts.)

 Dette "konfliktsky-mønsteret", kall det gjerne i dette tilfellet for
familiekarmaet, kan begrense ens personlighet så mye at man
ender opp med å bli mer død enn levende person enn en
fri og levende sjel.
Når man er  "ubevisst" i prosesser fører det til at  man gang
på gang  vender tilbake til situasjoner i livet som oppleves
som negativt. Dette kan gjerne være grunnlaget for et såpass stort
krafttap at man blir  deprimert og tiltaksløs. Man klarer rett
og slett ikke å "ta tak i livet".
 Velger man istedet bevissthet, selvinnsikt og sannhet kan man lett
bryte med slike mønstre slik at familiekarmaet (for ens egen del
ihvertfall) oppløses med umiddelbar virkning.
Noe som neste familiegenerasjon selvsagt også vil profitere
enormt mye på.
Alle handlinger har sine konsekvenser, enten handlingene er
"gode" eller "dårlige". Man bør derfor være bevisst på at
løsningen(e) som velges ikke velges utifra at man er konfliktsky og
redd for å stå opp for sine meninger.
For det er faktisk ingenting mer å frykte en frykten selv. 

Sannheten setter deg fri ! 
- lev i tillit til at Skaperkraften vil 
ditt beste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar